Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Süleymanpaşa’nın en büyük ve engelsiz parkında sona gelindi
Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde Trakya Projelerine Büyük İlgi
Başkan Albayrak  Çalışmaları İnceledi
Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Süleymanpaşa Belediye Meclisi toplanacak

Süleymanpaşa Belediye Meclisi toplanacak
Süleymanpaşa Belediye Meclisi toplanacak
02.01.2018 / 14:36


Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2018 yılı Ocak ayı meclis toplantısını 3 Ocak 2018 Çarşamba günü gerçekleştirecek.Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik Merkezi’nde saat 10.00'da gerçekleştirilecek toplantıda 13 gündem maddesi ile komisyonlardan ve müdürlüklerden gelen evraklar görüşülerek karara bağlanacak.SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ OCAK 2018 MECLİS GÜNDEMİ1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde ‘’Belediye Meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırıldığı günde toplanır’’ denilmektedir. Bu maddeye istinaden 2018 yılında Belediye Meclisinin her ayın ilk haftası içerisinde hangi gün toplanacağının belirlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ikinci fıkrasında ‘’Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir’’ denilmektedir. Bu maddeye istinaden 2018 yılında Belediye Meclisinin tatil ayının tespit edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde; İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur denildiğinden, 2018 yılı için denetim komisyonu kurulması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.       4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir denildiğinden; Bu maddeye istinaden Huzur Hakkı Ücretinin tespit edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.                                                                                                             5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. fıkrasına göre; “Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir.” denildiğinden; Bu maddeye istinaden Belediye Başkan Yardımcılarına verilecek aylık ödeneğin tespit edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.6- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 8336 parselde kayıtlı taşınmazın maliklerinden Salih KAYAN, taşınmazın imar planında “Park” alanında kaldığını beyan ederek, taşınmazın kamulaştırılmasını talep ettiğinden konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.7- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü’nün 17/11/2017 tarih ve 12026639-757.01-E.31672 sayılı yazısına istinaden Karacakılavuz Mahallesi 3503. Sokak üzerinde bulunan park alanına “SANİYE DEMİR PARKI” ismi verilmesi Nesrin AVCI’nın 14/11/2017 tarihli dilekçesi ile talep edildiğinden konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.8-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 4359 parselin önünde bulunan ‘Park’ alanı ile 4415 parselin önünde yer alan ‘Park’ alanının mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, Sema YILDIZ’ın çay bahçesi ve restaurant olarak 10 (on) yıl süre ile kiralama talep konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.9-Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 168 ada 2 parsel Süleymanpaşa Belediyesi adına kayıtlı olup yola terki mevcuttur. 168 ada 2 parselin yola terk işleminden sonra kalan alanının 168 ada 18, 19, 27 ve 28 parsellerin tevhit işleminden sonra yolda kalan alanları       (c alanı ve d alanı) ile takas işleminin yapılması talep edilmiştir. 168 ada 2 parselin yola terkinden sonra kalan alanı 74,69 m2’dir. 168 ada 18, 19, 27 ve 28 parsellerin tevhit işleminden sonra yolda kalan c alanı 46,51 m2, d alanı 12,42 m2’dir. 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.10-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 218 ada 34 parsel sayılı taşınmaz ticaret fonksiyonlu, bitişik nizam, 4 katlı, Emsal:1,40 yapılaşma koşullarına sahip olup turizm tesis alanı, blok nizam, 4 katlı ve kitle işlenmiş şeklinde sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması talep konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.11-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 1276 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın “park” olarak kullanıldığını Hamza Naci ÖKSÜZ belirterek kamulaştırılmasını talep ettiğinden konunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.12-Belediyemizde münhal bulunan aşağıda hizmet sınıfı ve sayısı belirtilen ünvanlara ilişkin görevleri yürütmek Belediyemizde “Tam Zamanlı hizmet Sözleşmesi” ile Sözleşmeli olarak istihdam edilmekte olan ve ilk defa istihdam edilecek olan 1 adet Eğitmen kadrosu ile birlikte toplam 43 adet sözleşmeli personel kadrolarına 2018 Mali yılında ihtiyaç bulunmaktadır. SINIF UNVAN DERECE ADET A.H. Avukat 1/1 3 G.İ.H. Kameraman 4/1 1 G.İ.H. Eğitmen 3/1 2 S.H. Veteriner Hekim 1/1 2             T.H. Mühendis 1/1 11 T.H. Şehir Plancısı 1/1 1 T.H. Mimar 1/1 4 T.H. Ekonomist 1/1 7 T.H. Tekniker 1/1 5 T.H. Teknisyen 3/1 4 T.H. Programcı 1/1 1 T.H. Çözümleyici 1/1 1 T.H. Kimyager 1/1 1Toplam 43 Kadro5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinde “Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclis Kararı ile belirlenir” hükmü uyarınca, Belediyemizde 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında istihdam edilecek olan 43 (Kırküç) adet sözleşmeli personel kadrolarından Avukat, Eğitmen, Kameraman, Mühendis, Şehir Plancısı, Mimar, Kimyager, Tekniker, Teknisyen, Programcı, Çözümleyici, Veteriner Hekim olarak istihdam edilecek olanlara Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2018 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayınlanacak olan (1) sayılı cetvelde belirtilecek “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” ile (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları ve 01.01.2018 – 30.06.2018 Dönemi Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılması, 6 (altı) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %5 fazlasının ödenmesi, 1 (bir) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için ise, her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %25 fazlasının ödenmesi konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.13-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 192 ada 47 parselden geçen yolun kamulaştırılması Hamdiye ÖZÇAKIR tarafından talep edildiğinden konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.14-Belediye Meclisinin Aralık ayında yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.15-Meclis gündemi hazırlandıktan sonra belediye başkanlığımıza gelen belediye meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve belediyemiz birimlerinden gelen, evrakların görüşülerek karara bağlanması.


Etiketler:
Bu haber toplam 292 defa okundu


YAZARLAR