Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Emekliye 344 TL. aile yardımı geliyor
Vali Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda Yarışan Sporcuları Karşıladı
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun ilk etabı Süleymanpaşa’da tamamlandı
Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Yeni eğitim-öğretim yılında huzurlu çalışma ortamı istiyoruz

Yeni eğitim-öğretim yılında  huzurlu çalışma ortamı istiyoruz
Yeni eğitim-öğretim yılında huzurlu çalışma ortamı istiyoruz
14.09.2018 / 14:10


Türk Eğitim Sen Tekirdağ Şube Başkanı Kmauran Varma yeni MEB Başkanı Ziya Selçuk’a seslenerek,  yeni eğitim öğretim döneminde huzurlu bir çalışma ortamı istediklerini vurguladı. Eğitimde ki sorunları MEB ile paylaşan Varma, sorunların çözümlerini de paylaştı. 
Türk Eğitim Sen Tekirdağ Şube Başkanı Kamuran Varma, eğitim sisteminde yıllardır süregelen sorunları aktararak, yeni eğitim-öğretim yılında bu  sorunların ortadan kaldırılmasını istedi.  Varmanın açıklaması şu şekilde, “ 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 17 Eylül tarihinde başlıyor. Bu eğitim-öğretim yılına yeni Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ile giriyoruz. Umuyoruz ki, Sayın Selçuk döneminde geçtiğimiz eğitim-öğretim yıllarındaki hatalar tekrarlanmaz, hem eğitim hayatımız hem de eğitim çalışanları için önemli değişimlerin yaşanacağı, hak kayıplarının olmayacağı, ülkemizin dünya ülkeleri ile yarışmasını sağlayacak dönüşümlerin gerçekleşeceği bir yıl olur.  


Yeni eğitim-öğretim yılı başında eğitimde tespit ettiğimiz bazı eksikleri Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşmak istiyoruz.


2018 yılı sonuna kadar toplam 40 bin atama daha ve 2019 yılında da 100 bin atama istiyoruz.


Milli Eğitim Bakanlığı hem atama bekleyen öğretmenlerin hem de sendikamızın taleplerine duyarsız kalmadı ve 2018 yılı içinde 20 bin atama daha yapılacağını açıkladı. Öncelikle Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’u bu hassas tavrından dolayı tebrik ediyoruz. Ancak ek atama ile birlikte 2018 yılı için toplam 40 bin atama eğitimimizin ihtiyaç duyduğu atama sayısının gerisinde kalmaktadır. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl 63 bin ücretli öğretmen çalıştırılmıştır. Ek ders ücreti karşılığında görev yapan bu öğretmenlerin hiçbir güvencesi olmadığı gibi iki yıllık meslek yüksekokulu mezunları da ücretli öğretmen olabilmektedir. Dolayısıyla önceliğimiz en az ücretli öğretmen sayısı kadar öğretmen ataması yapmak olmalıdır. Bu nedenle Temmuz ayı sonunda yapılan 20 bin atamaya ilaveten 40 bin ek atama isteyen sendikamızın talebinin yarısının yerine getirilecek olması okullardaki öğretmen açığı sorununu çözmeye yetmeyecektir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı ilave atama sayısının 20 bin daha artırılarak, toplam 40 bin olmasını istiyoruz. Ayrıca KPSS sonuçlarının iki yıl geçerli olmasından dolayı yapılacak 20 bin atamaya hem 2017 hem de 2018 KPSS sonuçlarıyla başvuru yapılacaktır. Eğer 2018 yılı için atama sayısı artırılmaz ise 2017 ve 2018 KPSS’de yüksek puan almış arkadaşlarımız mağdur olacaklardır.


Sözleşmeli ve mülakatlı öğretmen alımı kaldırılmalıdır


Sözleşmeli ve mülakatlı öğretmen alımı 2016 yılında getirilmiş, o tarihten bugüne kadar hiç kadrolu atama yapılmamıştır. 2011 yılında kaldırılan sözleşmeli öğretmenliğin yeniden üstelik bu kez mülakat ile birlikte getirilmesi öğretmenlik mesleğinde derin yaralar açmıştır. Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz. Öğretmenlik uzmanlık mesleğidir. Dolayısıyla ücretli, sözleşmeli ve kadrolu şeklinde kategorize edilmesi, öğretmenlerin öğretmenler odasında bölük pörçük edilmeleri pedagojik açıdan son derece yanlıştır. Dolayısıyla tamamen sübjektif yaklaşımlara dayanan, alın terini yok sayan mülakat uygulaması kaldırılmalıdır.


Öte yandan Türk Eğitim-Sen’in sözleşmeli öğretmenliğin iptali için açtığı dava sürmektedir. Umuyoruz ki; bu dava lehimize sonuçlanır ve sözleşmeli öğretmen alımı tarihe gömülür.


Öğretmenlerin mahrumiyet bölgelerinde uzun süre kalmasını sağlamak istiyorsak, bunun yolu sözleşmeli öğretmen istihdamı değildir; mahrumiyet derecesine göre 1 brüt asgari ücret ile 2 brüt asgari ücret arasında değişen miktarlarda zorunlu hizmet tazminatı ödemesi yapmaktır.


Eşler birleştirilmeli 


Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlara eş durumuna bağlı atama başvurusu yapabilmelerine olarak tanımıştır. Bu, olumlu bir gelişme olmasına rağmen eşi öğretmen olmayan sözleşmelilerin aileleri ne yazık ki birleşememiştir. Sivas’ta ticaretle uğraşan bir öğretmen eşi, Van’da ne yapacaktır? Ya da Aselsan’da çalışan bir mühendis öğretmen eşinin görev yeri olan Erzurum’a giderse, yeniden iş mi arayacaktır?


Sadece iller arası değil, aynı il içinde olmasına rağmen aralarında yüzlerce kilometre mesafe bulunan öğretmenlerimizin de feryatlarına kulak verilmelidir. Örneğin Antalya’nın Gazipaşa ilçesi ile Elmalı ilçesi arasındaki mesafe 286 kilometredir. Bu mesafe iki il arasındaki mesafelerden daha fazladır. Dolayısıyla öğretmenler bu mesafeyi her gün gidip dönemeyecekleri için ayrı yaşamak zorunda kalmaktadır.


atamalar


yazılı sınav sonuçlarına göre yapılmalıdır


Mülakat her alanda adaletsizlikler doğurmaktadır. Nitekim mülakat sebebiyle yönetici atamalarında yaşanan kul hakkı gaspı yaz dönemine damgasını vurmuştur. Yerel çeteler Bakanlık merkez teşkilatından bağımsız hareket ederek, yandaş sendikanın üyelerine yüksek puanlar vermek suretiyle, diğer sendika üyelerine ya da sendikasız olanlara düşük puanlar verdiler. MEB, gerçekten liyakati sağlamak, makamların ehil kişiler tarafından yönetilmesinin önünü açmak, başarılı okullar ve başarılı öğrenciler oluşturmayı hedefliyorsak, o halde yönetici atamalarında kul hakkı gözetmeliyiz. Bunun için de en başta yapılması gereken yönetici atamalarında objektiflikten uzak olan sözlü sınavı kaldırmak, yazılı sınav esasına göre yönetici atamalarının atanmasını sağlamak olmalıdır.


Geçmiş dönemde Bakan oluruyla yapılan şube müdürlüğü ve il/ilçe milli eğitim müdürü atamaları eğitim camiasında büyük bir huzursuzluğa neden olmaktadır. Bu konuyu da Sayın Ziya Selçuk ile paylaştık ve 76. Madde atamalarının iptal edilmesini istedik. Siyasi saiklerin ön planda olduğu, yandaş sendika üyelerinin kayırıldığı şube müdürlüğü atamalarında da hakkaniyet ivedilikle sağlanmalıdır.


Herkes bilmelidir ki; birtakım sendika, vakıf, dernek ve cemiyetlere yakın kişilere iltimas sağlandıkça, biat edenler koruyup, kollandıkça, alın teri görmezden gelinip, torpilliler iş başına getirildikçe eğitimin hiçbir kademesinde liyakati sağlayamaz ve eğitim kurumlarının içini bir bir boşaltırsınız.


Öğrenci Andı yeniden okutulmalıdır


Tüm karşı çıkışlarımıza, yaptığımız eylem ve basın açıklamalarına rağmen Öğrenci Andı 2013 yılında kaldırılmıştı. Biz o dönemde Öğrenci Andında yer alan Türklük kavramının, Anayasa’da tanımlanan Türklük kavramı olduğunu, “Ne Mutlu Türküm Diyene” ifadesinin bir ırka mensubiyet anlamına gelmediğini, milli kimlik ifadesi olduğunu, Öğrenci Andının milletimizi birleştiren, bütünleştiren en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getirmiştik. Nitekim 15 Temmuz felaketi göstermiştir ki, milletimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey milli birlik ve beraberliktir. Dolayısıyla Öğrenci Andı 17 Eylül Pazartesi gününden itibaren ve devam eden süreçte okullarımızda yeniden okutulmalıdır.


Öte yandan;


Bölgeler arasındaki eşitsizlikler mutlaka giderilmelidir.


Okullaşma oranları mutlaka artırılmalıdır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilkokulda okullaşma oranı yüzde 99,57 iken, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilkokulda okullaşma oranı yüzde 91,54’e düşmüştür. Bunun dışında okul öncesi, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretimde okullaşma oranlarının az da olsa arttığını görüyoruz. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında okullaşma oranı okul öncesinde 5 yaş düzeyinde yüzde 42,54, ortaokulda yüzde 94, 52, ortaöğretimde yüzde 76,65, yükseköğretimde yüzde 39,89 iken; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okullaşma oranı okul öncesinde 5 yaş düzeyinde yüzde 66, 88, ortaokulda yüzde 94,47, ortaöğretimde yüzde 83,58, yükseköğretimde ise yüzde 45,64’tür. Okullaşma oranlarının eğitimin her kademesinde yüzde 100 oranına ulaşması gerekmektedir.


Ülkemizdeki öğretmen ve eğitim çalışanlarının maaşları artırılmalıdır. OECD 2018 Bir Bakışta Eğitim Raporunda; satın alma gücü paritesi dikkate alınarak yayınlanan verilerde, OECD ülkeleri ortalamasına göre ilkokulda göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda brüt 32 bin 258 dolar, en üst derecedeki bir öğretmen ise yılda brüt 54 bin 156 dolar kazanmaktadır. Ülkeleri ayrı ayrı incelediğimizde Avustralya’da göreve yeni başlayan bir öğretmen ilkokulda yılda brüt 41 bin 798 dolar, en üst kademedeki öğretmen yılda brüt 59 bin 568 dolar; İspanya’da göreve yeni başlayan ilkokul öğretmeni yılda brüt 38 bin 987 dolar, en üst kademedeki öğretmen yılda brüt 55 bin 384 dolar; Lüksemburg’da göreve yeni başlayan bir ilkokul öğretmeni yılda brüt 70 bin 192 dolar, en üst derecedeki öğretmen yılda brüt 124 bin 36 dolar; Danimarka’da göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda brüt 44 bin 919 dolar, en üst kademedeki öğretmen yılda brüt 51 bin 506 dolar kazanmaktadır. Aynı raporda Türkiye, ilkokul öğretmenleri maaş sıralamasında, 35 OECD ülkesi arasında 25’inci sırada yer almaktadır.


Türkiye’de öğretmenlerin maaşları ek ders ücretleri hariç yılda net 6 bin 246 dolar ile 7 bin 298 dolar arasında değişmektedir. Ülkemizde sadece öğretmenler değil, tüm eğitim çalışanları düşük ücretler almaktadır. Yapılması gereken ülkemizde eğitim çalışanlarının maaşlarını insanca yaşayabilecekleri düzeye çıkarmaktır.


Her eğitim-öğretim yılı başında verilen eğitime-öğretime hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına verilmesi sağlanmalıdır.


Karma eğitim ile ilgili tartışmalara üzülerek şahit oluyoruz. Bilindiği gibi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15. Maddesinde “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır” denilmektedir. Görüldüğü üzere okullarda karma eğitim yapılması hususu kanunda çok net olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla karma eğitim tartışma malzemesi yapılmamalı, bu konu siyasi, ideolojik çekişmelere alet edilmemelidir.


Okullara verilen ödenekler artırılmalı, hizmetli kadrosu güçlendirilmeli, okullar kaderleri ile baş başa bırakılmamalıdır.


Her okulun güvenliği sağlanmalı, okullar kameralarla donatılmalı, şiddet olaylarının önüne geçilmelidir.


Eğitim sistemi, müfredat, mevzuat konuları başta olmak üzere yapılacak değişiklikler hayata geçirilmeden önce paydaşların görüşü alınmalıdır.


Etiketler:
Bu haber toplam 135 defa okundu


YAZARLAR