Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Santranç  turnuvası  Dünya’da da  izleniyor
AŞKLA SARILMAK  KALP HASTALIĞI  RİSKİNİ  AZALTIYOR
BÜYÜKŞEHİR’E BAĞIMSIZ ADAY ETHEM ARDA

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

BALIN MAKİNESİZ SIZDIRILMASI

04.05.2015 / 10:00
Bir kaç kovanla ev ihtiyacı
için arıcılık yapanların santirifüj
(Ekstraktör) makinesi almaları
tabiatiyle iktisadi olamaz. Bir
kaç çerçeve bal ya komşu
bir arıcının veya varsa Tarım
müdürlüklerindeki makinede
sızdırılır. Bunlarda yoksa:
Bıçak veya bal tarağı ile
çerçevedeki balın sırı iyice
bozulur. Bu çerçeve ters olarak
yani çerçevenin üst kısmı aşağıya
gelecek şekilde ve birazda
meyil verilerek bir tepsi üzerine
konulur. Sıcak bir odada birkaç
gün böylece kalan çerçevenin
içindeki balın mühim bir kısmı
süzülmüş olur.
Tepsi üzerindeki çerçevenin
altına saç ayağı ve çok seyrek
dokunmuş tel konularak aynı
meylin verilmesi, işi kolaylaştırır.
Boşalan peteklerin kovana
verilmesi ve zamanı
Son hasat mevsiminde, bal
sızdırma makinesinden çıkarılmış
olan boş çerçeveler içerisindeki
pek cüzi balın zayi olmaması ve
boş peteklerin ertesi yıla kadar
kolaylıkla ve temizce saklanması
için bir ballığa çerçeveleri dizerek
AKŞAM üzeri kovana vermelidir.
Arılar hem petek gözlerinde kalan
bal bulaşıklarını alırlar ve hemde
petekleri düzeltirler.
BOŞ PETEKLERİN ERTESİ
YILA KADAR MUHAFAZASI
Arıcının en kıymetli
sermayesinin kabartılmış petek
olduğu ve arıların bir kilo petek
yapmak için asgari 10 kilo bal
yemek mecburiyetinde oldukları
göz önünde tutularak kabartılmış
petekleri ertesi yıla kadar
bozulmadan iyice muhafaza
etmelidir.
Boş petekler ya her tarafı iyice
kapalı sandık veya dolaplarda
yahutta altı üstü iyice kapatılmış
boş ballık veya kuluçkalık
sandıklarında muhafaza edilir.
Dolap ve sandıklara bir çıta
veya tel gererek kovandaki gibi
çerçeveleri asmak faydalı olur.
Boş peteklerin en büyük
düşmanı GÜVEdir. Güve
kelebeklerinin petek konan
yerlere girmemesi için iyice
kapamalıdır. Kışın arasıra petek
bulunan yerlerde kükürt yakarak
kükürt gazı ile güvelerin ölmesini
temin etmelidir
Arı ailesinin yaz bakımı
1- Yazın kovanların mümkün
mertebe gölgelik yerlerde
bırakılması gerektiğini
söylemiştik. Bazı mecburiyetler
dolayısıyla güneş altında
bırakılan kovanların serin
bulunması için üzerlerine ot
tahta parçaları, saz, ağaç dalları
v.s. gibi şeyler koymalıdır.
Bilhassa beşik örtüsü şeklinde
yapılmayarak üzeri saçlanan
düz kapaklar güneşin tesiriyle
insan elini dokunduramayacak
kadar kızmaktadır. Bundan arılar
çok rahatsız olmakta ve normal
olarak çalışamamaktadır. Bazen
kovan içindeki mum bile erimekte
yeni oğullar Yaz sıcaklarından
daha az kovam terkedip
kaçmakta ve anaç
etkilenen beşik örtülü kakovanlar
mütemadiyen oğula yatpakh
1 kovan maktadır.
Elde boş ballıklar var ise
bunlardan da istifade ederek,
kovanların örtü tahtaları üzerine
koymalı ve kapağı bunun
üzerine kapatmalıdır. Saç kapak
üzerine ot, ağaç dalları, tahta vs.
konulduğu, gibi köpük denilen
strefor da serin tutar.
Atalarımızın (Yazın örtü, kışın
kuytu) sözünü unutmamalıdır,
2- Bal toplama zamanında
arılar çok yorgun ve yüklü
olarak kovana döndüklerinden
ekseriye uçma tahtasına konamıyarak
kovanın önünde yere,
otların araşma düşmektedirler.
İşte bu bakımdan bal toplama
mevsiminde kovanın önüne
tahtalar uzatarak uçma tahtasını
genişletmelidir.
3- Keza, uçma deliğine
kadar kovan önünde yükselmiş
olan ve arıların kovana girip
çıkmasını güçleştiren otlarda
temizlenmelidir.
4-Arılarda yağmacılık
görüldüğü takdirde, gerek yağma
eden gerekse yağmaya uğrayan
kovanların uçma deliklerini bir arı
geçecek kadar daraltmalıdır.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR