Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Santranç  turnuvası  Dünya’da da  izleniyor
AŞKLA SARILMAK  KALP HASTALIĞI  RİSKİNİ  AZALTIYOR
BÜYÜKŞEHİR’E BAĞIMSIZ ADAY ETHEM ARDA

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

BAL ARISI POLENİ VE MEKANİK TOPLANAN POLEN

30.07.2015 / 11:28
“ THE journal of the national
Health Federation- Health
Freedom News” yayınının 1984
Nisan sayısında “ bal arıları
tarafından toplanmış olan
polenlerin genel yararları üzerine
yazılmış oldukça zengin literatür
vardır. Bu yayınlardan birine göre
“ bal arıları polenleri guddesel
salgıları ile sterilize etmektedirler.
Bu guddesel salgılar, aynı
zamanda tümörlere karşı koyan
maddelerdir.” Bu konudaki bir
başka kaynağa göre de, “ bal
arıları, vücutlarında, çok hızlı
etki eden maddeler meydana
getirmektedirler. Bu maddeler ise
topladığı polenleri sterilize eder”.
Fransa, Paris Arı Kültürü
Enstitüsünden Doktor Remy
Chauvin , bal arıları tarafından
toplanan polenlerde bakteriostatik
ve antibiyotik özellikler
bulunduğunu, fakat bitkilerden
doğrudan doğruya toplanan
polenlerde ise böyle bir özellik
bulunmadığını açıklamıştır.
Örneğin. Salmonella ve E- Coli
gibi mikro organizmalar, balarısı
poleninde yaşayamamaktadırlar.
Oysa çiçeklerden doğrudan
doğruya toplanan ve çiçek
poleni olarak isimlendirilen
polenlerde Salmonella ve E coli
gibi mikro organizmalar bol bol
bulunmaktadır.
Doktor William Robinson
tarafından 1948 yılında açıklanan
bilgiler de önemlidir : “ Bal arısı
poleni katılmış yiyeceklerle
beslenmiş olan farelerde, Palpabl
Mammary tümörlerinin ortaya
çıkışı gecikmiştir.” Buradan
çıkarılan sonuç : Bal arısı poleni
katılmış yiyeceklerle beslenmenin,
mammary tümörlerinin
gelişmesini önleyebileceğidir.
Bu denemelerin dayandığı
pastulat, bal arısı poleninin bir
unsur ihtiva ettiği ve besinlerle
katılabileceğidir.Doktor Naum
Petrovitsh Joirisch Rusya’da 1976
yılında yayınlanan çalışmalarında
belirtildiğine göre : “ bitkilerin
erkek üreme organı olan polenler,
ancak bal arıları tarafından
toplandığı zaman, arının salgıları
ve kendi nektarı ile zenginleşerek,
eksiksiz, doğal bir besin maddesi
halini alır “.
“ The Journal of Economic
Entomology “ isimli bir yayında, el
ile toplanan polenler konusunda
şunlar yazılmaktadır : “ El ile
toplanarak elde edilen polenlerde
birkaç gün içerisinde ekşimsi bir
kokuşma meydana gelir.” Fakat
ilginçtir ki, “ Bal arıları tarafından
toplanmış olan herhangi bir
polende, herhangi bir değişiklik
görülmektedir.”
Polen kimyası konusunda
yazılmış olan bir eserde ( “ Grana
Polynologica, Stockholm”) verilen
bilgiler de dikkat çekicidir ve
şöyledir: “ Toplama polenlerin
özellikleri analitik sonuçlar
doğrultusunda düşünülmelidir.
Bal arıları tarafından toplanmış
olan polenler, her zaman bol
miktarda indirgenmiş şekerler
( “ reducing sugar” ) içerirler.
Mekanik olarak toplanmış olan
polenlerde ise, indirgenmiş
şekerler bulunmaktadır. Dikkate
değer diğer bir nokta da, bal
arıları tarafından toplanmış
olan polenlerin karotenleri de
içermekte olmasıdır. Halbuki
rüzgarlarla taşınan çiçek
polenlerinde kartenoidlere
rastlanmaktadır.”
Doktor Alin Caillas ‘ ın 1983
yılında yayınlanan bildirisinde
şunlar yazılmaktadır : “Aktif
olmayan polenlerin, hemen
hemen yalnızca polenleri
rüzgarlarla taşınan bitkilere ait
olduğu söylenebilir. Kozalıklı
bitkilerden elde edilen polenlerin
biyolojik değerleri azdır ve ömür
uzatma konusundaki etkileri
oldukça olumsuzdur”.
Doktor Caillas’a göre : “ Çiçek
poleni olarak isimlendirilen
polenler; mısır, çavdar, çam,
ilkbahar otsu bitkileri, meyve
ağaçları, kızıl ağaç ve akça
ağaçlardan hasat edilir”. Yine
Doktor Caillas’ın eserine göre :
“ Bal arıları dışında, bitkilerden
hasat edilen bütün bu polenler,
biyolojik açıdan çok düşük
değerde olduğundan bal arıları
tarafından önemsenmezler”.
Mekanik olarak toplanmakta
olan polenin yeri ve durumu
nedir ? Bu tip polenler, rüzgarla
taşınan tip polenlerdir ve bal
arıları tarafından sevilmezler.
Bal arıları, biyolojik açıdan çok
daha değerli olan polenleri
kovanlarına taşımaktadırlar.
Bu konuda, Doktor Caillas şu
görüşü belirtmektedir: Eczacılık
prepatları ve ilaçlarda sabit ve her
zaman aynı özellik ve bileşimlerde
maddeler bulunmalıdır. Gerekli
kontrollerden geçebilmek ve
resmi denetlemeler için bu durum
zorunludur. Ancak bal arılarının
topladığı polenler, oldukça
çeşitlidir. Tüketiciler ise akılcı
bir soru ile karşı karşıyadırlar.
Mekanik olarak toplanan polenler,
bizleri bal arılarının derlediği
gizemli bir maddeden mahrum mu
bırakıyor ?
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR