Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Çocuk Oyunları Tiyatro Festivali Perdelerini Açıyor
Başkan Albayrak Çerkezköy'deki Yatırımları İnceledi
Evrenin Müziği Resim Sergisinin açılışı yapıldı

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TÜRKİYE-AB KATILIM SÜRECİNDE SON DURUM-6

27.11.2015 / 11:06
AB-Türkiye uyum sürecinde,
hukuk, yargı, yolsuzlukla
mücadele başlıkları önemli
yer tutmaktadır. Europol ve
Eurojust gibi uluslararası
adli polis teşkilatı ile işbirliği
öngören raporda,şu başlıklar yer
almaktadır;
Hukukun üstünlüğü
· Türkiye’nin bu alandaki
hazırlıkları belirli bir düzeye
ulaşmıştır.
· 2007 – 2013 döneminde yargı
sisteminde bağımsızlık, davaların
kalitesi, göz altılarda önemli
oranda azalma, yargılama öncesi
tutukluluk sürelerinde azalma,
insan hakları ve temel haklara
saygı ve
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi içtihadına sadık
kalınması dâhil olmak üzere
önemli ilerlemeler sağlanmıştır.
· Bu dönemde yargının etkinliği
alanında çalışmalar yürütülmüş,
bilgi ve iletişim teknolojilerinin
daha fazla kullanılmasına yönelik
önemli başarılar sağlanmıştır.
· Ancak 2014 yılından bu yana
ilerleme yaşanmamıştır.
· Yargının bağımsızlığı ve
güçler ayrılığı konuları zarar
görmüş, hâkimler ve savcılar
yoğun bir siyasi baskıya maruz
kalmıştır.
· Türkiye’nin önümüzdeki yıl
odaklanması gereken noktalar:
Yargı mensuplarının
görevlerini, yürütme ve
yasamanın güçler ayrılığı ilkesine
tam olarak saygı gösterdiği bir
ortamda, bağımsız ve tarafsız
şekilde yerine getirmesi için
gerekli siyasi ve yasal şartların
oluşturulması,
Yürütmenin Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu
içerisindeki rol ve etkisinin
sınırlandırılması ve hâkimlerin
kendi istekleri dışında yerlerinin
değiştirilmesine karşı gerekli
güvencelerin sağlanması;
Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu’nun davalara
müdahalesine karşı ek
güvencelerin getirilmesi.
Yolsuzlukla mücadele
· Bu alanda hazırlıklar belirli bir
düzeye ulaşmıştır.
· Geçtiğimiz yıl bir ilerleme
yaşanmamıştır.
· Yolsuzluk algısı yaygın
olmaya devam etmiştir.
· Yüksek profilli yolsuzluk
dosyalarında yöneticilerin,
soruşturma ve yargılama
süreçlerine usule aykırı
müdahaleleri önemli oranda
endişe yaratmaktadır.
· Yolsuzlukla mücadeleye
karşı bağımsız bir kurum
bulunmamaktadır.
· Yolsuzluk konusunun uygun
şekilde ele alınması için kapsamlı
siyasi uzlaşı gerekmektedir.
· Türkiye’nin önümüzdeki yıl
odaklanması gereken noktalar:
Savcı ve kolluk kuvvetlerinin
yüksek profilli yolsuzluk
davalarında bağımsızlıklarının
artırılması;
Yolsuzluk suçlarında
caydırıcı cezalar öngören yasal
düzenlemelerin kabul edilmesi ve
bu düzenlemelerin etkin olarak
uygulanması;
Yolsuzlukla Mücadele
Stratejisi ve Eylem Planı’nın
bu alanda gerçekçi öncelikleri
belirleyecek şekilde
güncellenmesi ve UNCAC
maddeleri ile uyum içerisinde
bağımsız bir yolsuzlukla
mücadele kurumunun kurulması.
Örgütlü Suçlarla Mücadele
· Türkiye’nin bu alandaki
hazırlıkları belirli bir düzeye
ulaşmıştır.
· Soruşturma kapasitesinin
artırılması, bu alanda yeni
stratejilerin belirlenmesi ve
uygulanması başta olmak üzere
geçtiğimiz yıl bazı ilerlemeler
kaydedilmiştir.
· Ancak mahkûmiyet
kararlarının sayısı üzerine
istatistikler ve diğer önemli
göstergeler bulunmamaktadır.
· Mali soruşturmalar gerektiği
düzeyde kullanılmamaktadır.
· Malvarlıklarının dondurulması
yöntemi nadir olarak
uygulanmaktadır. Dondurulan
veya el konulan malvarlıklarının
miktarı düşüktür.
- 7 -
· Türkiye’nin önümüzdeki yıl
odaklanması gereken noktalar:
Europol ve Eurojust dâhil
olmak üzere uluslararası adli ve
polis teşkilatı işbirliği için gerekli
şartları yaratmak üzere Avrupa
standartlarıyla uyumlu ve güçlü
bir veri koruma yasası kabul
edilmesi;
Suç örgütlerinin yakalanması
ve malvarlıklarına el konulması
tedbirlerinin daha etki kullanımı;
Risk değerlendirmesi, politika
geliştirme ve uygulama süreçleri
için istatistiki verilerin toplanması
ve kullanılması gündemdedir.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR