Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Sosyal Güvenlik şemsiyesi delik deşik oldu
Kavaklı’da  Tarım Organize Sanayi Bölgesi  Kuruluyor
Klasik Araçlar  18 Mayıs’ta  Uzunköprü’de

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TÜRKİYE-AB KATILIM SÜRECİNDE SON DURUM-7

30.11.2015 / 10:58
Türkiye-AB
görüşmelerinde,İnsan Hakları
ve azınlıkların korunması
önemli maddelerden birini
oluşturmaktadır.Buna göre;
İnsan Hakları ve azınlıkların
korunması
· Anayasa insan haklarının ve
temel özgürlüklerin korunmasını
öngörmektedir. Bu yönde
geçtiğimiz yıllarda uygulamada
önemli oranda iyileşme
kaydedilmiştir. Ancak eksiklikler
geçerliliğini korumaktadır.
· Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi içtihadında
öngörülen haklar uygulamada
tam olarak güvence altına
alınmamaktadır.
· Son iki yılda ifade özgürlüğü
ve toplanma özgürlüğü alanında
önemli oranda gerileme
yaşanmıştır.
· İç güvenlik paketi kolluk
kuvvetlerine yeterli düzeyde
denetime tabi olmadan geniş
güçler vermekte ve bu sebeple
Mart 2014 Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi İhlallerinin
Önlenmesine Yönelik Eylem Planı
ile çelişmektedir.
· Haziran ayından bu yana
doğu ve güneydoğuda şiddet
olaylarının artması insan
hakları ihlallerine yönelik ciddi
endişelere yol açmaktadır.
· Bu bağlamda uygulanan
terörle mücadele tedbirleri
orantılı olmalıdır.
· Bu alanda Eylem Planı’nın
tüm hakları ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi içtihadını
kapsayacak şekilde kapsamının
genişletilmesi ve uygulamada
gözetimin artırılması
gerekmektedir.
· Bu alanda eksiklikler
özellikle şu unsurlarda
gözlemlenmektedir:
Yasaların kısıtlı
yorumlamalara dayalı olarak
uygulanması, siyasi baskılar ve
gazetecilerin işten çıkarılması
veya haklarında dava açılması
ifade özgürlüğünün sıklıkla
sınırlandırılmasına ve oto
– sansür uygulamalarının
artmasına sebep olmaktadır;
Toplanma özgürlüğü
gösterilerde polisin orantısız
güç kullanması ve kolluk
kuvvetleri için ceza tedbirlerinin
kullanılmaması başta olmak
üzere yasal çerçevede ve
uygulamada kısıtlanmaktadır;
Ayrımcılıkla mücadele
uygulamaları zayıf kalmaktadır.
Savunmasız gruplar ve azınlık
topluluklara ait bireylerin hakları
yeterince korunmamaktadır.
Cinsiyet temelli şiddet, azınlık
topluluklara karşı ayrımcılık ve
nefret söylemi, LGBTI bireylerin
hakları konularında ciddi
endişeler hâkimdir.
Ceza Kanunu ve Terörle
Mücadele Kanunu Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi içtihadı
ile uyum içerisinde değildir,
uygulamalarda orantılılık ilkesine
uygun davranılmalıdır.
İfade Özgürlüğü
· İfade özgürlüğü, İnternet
ve medya özgürlüğü alanında
hazırlıklar belirli bir düzeye
ulaşmıştır.
· Geçmiş dönemde
ilerlemelerden sonra, son iki
yılda önemli oranda gerileme
yaşanmıştır.
· Bazı hassas ve tartışmalı
konuları özgür bir ortamda
tartışmak mümkün olmakla
birlikte, gazeteciler, yazarlar ve
sosyal medya kullanıcılarına
karşı yürütülen davalar ciddi
endişelere yol açmaktadır.
· Avrupa standartlarından
önemli oranda sapmalara
neden olan İnternete ilişkin
yasal düzenleme Hükümet’in
mahkeme kararı olmadan ve
haksız derecede geniş kapsamlı
gerekçelerle online içeriğe erişim
yasağı uygulamasına yönelik
yetkilerini artırmıştır.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR