Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Çocuk Oyunları Tiyatro Festivali Perdelerini Açıyor
Başkan Albayrak Çerkezköy'deki Yatırımları İnceledi
Evrenin Müziği Resim Sergisinin açılışı yapıldı

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TÜRKİYE-AB KATILIM SÜRECİNDE SON DURUM-9

04.12.2015 / 10:57
İSTİHDAM;
· Kadınların istihdama katılımı
düşük oranda seyretmeye devam
etmiştir. Ayrıca aktif şekilde
iş arayan kadın sayısı düşük
olmasına rağmen kadınlarda
işsizlik oranı erkeklerden daha
yüksektir.
· İstihdamda yer alan kadınların
üçte biri ücretsiz olarak tarım
kesimindeki ailelerine ait işlerde
çalışan kadınlardır.
· İstihdam piyasasının
işleyişi sözleşmelerde esneklik
olmamasından olumsuz
etkilenmektedir.
· İstihdam piyasası
reformlarının derinleştirilmesi
ve kapsamının genişletilmesi
gereklidir.
· Türk Lirası’nın değer
kaybetmesi ve gıda fiyatlarında
artış, tüketiciye yansıyan
enflasyonun yüksek seyretmesine
neden olmuştur. 2013 sonunda
%7,4 olan yıllık enflasyon 2014
sonunda %8,2 olarak tespit
edilmiştir. Bu seviye resmi hedef
olan %5’in çok üstündedir.
· Merkez Bankası saydamlığı
ve öngörülebilirliği zedeleyecek
nitelikteki karmaşık para
politikası çerçevesinde
çoklu hedef izlemeye devam
etmiştir. Fiyat istikrarı birincil
hedef olmakla birlikte Merkez
Bankası makro finansal
istikrarı sürdürmeye ve kur
dalgalanmalarını sınırlandırmaya
çalışmaktadır.
· Merkez Bankası gösterge faiz
oranlarını 2014 Mayıs ve Haziran
ayları döneminde %10’dan
%8,25’e;
2015 Ocak ve Şubat döneminde
de %7,5’e düşürmüştür. Faiz
indirimleri enflasyon hedeflemesi
ile tutarsızdır ve Cumhurbaşkanı
ve Hükümet üyelerinin faizlerin
düşürülmesi çağrılarından sonra
gerçekleştirilmiştir.
· Düşük faiz oranları özel
tasarruflarda artış sağlanması
gereğiyle çelişmektedir.
· Para politikası, birincil
hedef olan fiyat istikrarının
sağlanmasına odaklanmalıdır.
Kamu maliyesi
· Bütçe açığı orta seviyededir.
Kamu borçları sürdürülebilir bir
çizgide devam etmiştir.
· Mali çerçevede saydamlık
artışı sağlanması konusunda
ilerleme mevcut değildir.
Uluslararası standartlarda
mali kuralların benimsenmesi
saygınlığı artıracak ve yapısal
mali açıkların azalmasına destek
olacaktır.
Piyasa oyuncularının etkileşimi
· Özelleştirmeler yavaşlamıştır.
· Hükümet kilit sektörlerde
fiyatların belirlenmesine
müdahale etmektedir.
· Tüketici ürün sepetinde
fiyatları doğrudan müdahale ile
belirlenen ürünler %5’in altında
kalmıştır.
Ancak, sepetin %25’inden
fazlasını oluşturan gıda ürünleri
ve alkollü içeceklerin fiyatları
politik kararlardan yüksek oranda
etkilenmektedir.
· Elektrik ve doğal gaz fiyatları
prensipte otomatik olarak
belirlenmektedir. Uygulamada ise
hükümet nihai tüketiciye yansıyan
fiyatlara müdahale etmektedir.
· Toptan ve perakende elektrik
fiyatlarında düşük fiyat uygulanan
tüketici gruplarının başka bir
grup tüketiciye yüksek fiyatlar
uygulanması şeklinde sübvanse
edilmesi uygulanmasına son
verilmemiştir.
Pazara Giriş ve Çıkış
· Türkiye’de iş kurmak uzun
sürmektedir, iş kurma maliyeti
artmıştır.
· Artan maliyet ve güçlüklere
rağmen 2014 yılında yeni kurulan
işyeri sayısında %16,3 artış
sağlanmıştır.
· Türkiye’de iş kurmak ortalama
6,5 gün sürmektedir ve 7 farklı
süreç gereklidir.
· İnşaat izni almak maliyetli ve
külfetli olmaya devam etmiştir.
· İş kurma maliyeti kişi başı
milli gelirin %12,7’sinden
%16,7’sine yükselmiştir.
· Kapanan veya tahliye olan
işyerlerinin sayısında geçen yıla
göre %3,3 düşüş gerçekleşmiştir.
· Pazardan çıkış maliyetli
olmaya devam etmektedir. İflas
sürecinin tamamlanması ortalama
3,3 yıl sürmektedir.
Yasal Sistem
· Mülkiyet hakları alanında
yasal sistem iyi işlemeye devam
etmiştir ancak, genel anlamda bu
alanda ilerleme kaydedilmemiştir.
· TMSF’nin Bank Asya’ya el
koyması sonrasında hissedarların
açtığı kararın iptali davalarına
ilişkin olarak yatırımcılara adalet
sisteminin bağımsızlığına dair
güvence verilmelidir.
· Ticari sözleşmelerin
uygulanması ticari mahkeme
hâkimlerinin yeterince uzmanlık
sahibi olmamaları nedeniyle uzun
sürmektedir.
· Bilirkişi tanıklığına
başvurulması sistemi halen
paralel hukuki bir sistem olarak
faaliyet göstermekte ancak, yargı
süreçlerinin toplam kalitesini
artırmamaktadır.
· Uzlaşmazlıkların mahkeme
dışında çözümlenmesi
mekanizması sigorta, vergi ve
gümrükler ile ilgili konular dışında
yeterince kullanılmamaktadır.
- 11 -
· Faiz borçlarının affedilmesine
ilişkin tasarı TBMM’ye iletilmiştir.
Bu ve benzer çeşit aflar ve
yeniden yapılandırmalar,
vergisini düzenli olarak
ödeyen vatandaşlara yönelik
ayrımcılık içermektedir. Özellikle
enflasyonist ortam göz önünde
bulundurulduğunda ödemelerini
gecikmeli yapanlar, düzenli
ödeme yapanlar karşısında açık
bir şekilde avantajlı duruma
geçmektedir.
Mali Sektörün Gelişimi
· Bankacılık sektörünün
karlılığında düşüş olmasına
karşın mali sektörün genel
performansı iyi düzeydedir.
· Bankacılık sektörünün
aktifleri 2013’te GSYH’nin %111’i
iken 2014’te GSYH’nın %114’ü
seviyesine ulaşmıştır.
· Şubat 2015 rakamlarına göre
kamu bankalarının bankacılık
sektörü içindeki payında hafif bir
artış görülmüştür.
· Yabancı bankaların sistemdeki
payı 2013’teki %13,9 seviyesinden
Şubat 2015 rakamlarına göre
%14,6’ya çıkmıştır.
· Mayıs 2014’te %16,3
olarak belirlenen bankacılık
sektörünün sermaye yeterlilik
oranı Temmuz 2015’te %15,1
olarak belirlenmiştir. (yasal
zorunlu seviye %12) · Gecikmiş
alacakların oranı %3’ün altında
kalmıştır.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR