Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Çocuk Oyunları Tiyatro Festivali Perdelerini Açıyor
Başkan Albayrak Çerkezköy'deki Yatırımları İnceledi
Evrenin Müziği Resim Sergisinin açılışı yapıldı

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TÜRKİYE-AB KATILIM SÜRECİNDE SON DURUM-10 (SON)

07.12.2015 / 10:56
İnsan Kaynağı ve Fiziki Altyapı
· Reformlar ve eğitim
harcamalarındaki artış okullaşma
oranının artmasına yardımcı
olmuştur.
· Eğitimin kalitesi ve eğitime
erişimde cinsiyet eşitliği ile ilgili
sorunlar devam etmektedir.
· Okulluluk oranı artmaya
devam etmiştir. Eğitimin ilk dört
yılında %99,6 ve ikinci dört yılda
%94,5 ve ortaokul ve lisede ise
%76,7’ye ulaşmıştır.
· Kızların okulluluk oranında
özellikle ortaokul ve lisede erkek
öğrencilerle büyük farklılıklar
mevcuttur.
· Yükseköğrenime katılım,
uluslararası standartlara göre
düşüktür.
· 30-34 yaş grubundaki
kişilerde mesleki eğitim
kalifikasyonlarına sahip kişilerin
oranı 2013’teki %19,5’lik
seviyeden 2014’te %20,5’e
çıkmıştır.
· 15 yaşındaki öğrenciler
göz önünde bulundurularak
belirlenen eğitim performansı
değerlendirmesinde (PISA)
Türk öğrenciler OECD ülkeleri
ortalamasının 48 puan gerisinde
kalmıştır.
· Sürdürülebilir ve kapsayıcı
büyümeyi güçlendirmek için
Türkiye insan kaynağını daha iyi
kullanmalıdır.
· Ülkenin fiziki altyapısı ile ilgili
gelişmeler orta düzeydedir.
· Kamu ve özel sektörde Ar-
Ge yatırımları artmaya devam
etmiştir ancak, mevcut durumda
GSYH’nın %0,95’i seviyesinde
olan Ar-Ge yatırımları hükümetin
hedefi olan GSYH’nın %1,8’inden
düşüktür.
· Otoyollar aynı uzunlukta
kalmıştır; demiryolu ağı
uzunluğunda ise hafif bir artış
sağlanmıştır.
· Hanehalkı İnternet kullanım
oranında 2013’teki %49’luk
seviyeden 2014’te %54’e artış
sağlanmıştır.
· Telekomünikasyon
yasalarının AB müktesebatına
uyumlaştırılmasında ilerleme
sağlanmamıştır.
· Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı 4G lisanslarının
dağıtımı için ihale düzenlemiştir
ancak, Cumhurbaşkanı’nın
müdahalesi ile ihale
ertelenmiştir.
· Elektrik piyasasının
2016’ya kadar tamamen
serbestleştirilmesi hedefinde
ilerleme kaydedilmiştir.
· Doğal gaz pazarının
serbestleştirilmesinde
ilerleme kaydedilmesi ve
BOTAŞ karşısında rekabetin
oluşturulması gereklidir.
· Elektrik ve doğal gaz fiyatları
saydam ve maliyet temelli olarak
belirlenmelidir.
Sektör ve İşletme Yapısı
· 2014’te istihdamdaki %1,6’lık
artış karşısında GSYH’nın %2,9
artması işgücü verimliliğinin
arttığına işaret etmektedir.
· Özel sektörün GSYH
içindeki payı 2013’teki %86,4
seviyesinden 2014’te %84,6’ya
düşmüş olmakla birlikte AB
standartlarına göre yüksektir.
· Tarımın GSYH içindeki
payının azalma eğilimi devam
etmektedir.
· İstihdamın %20,5’i
sanayi sektöründen, %7,4’ü
inşaattan ve %21,1’i tarımdan
kaynaklanmaktadır.
Devletin piyasadaki rekabete
etkisi
· Devlet yardımlarının
saydamlaştırılmasında ilerleme
sağlanmamıştır.
· Eylül 2011’de yürürlüğe
girmesi gereken devlet yardımları
yasasının uygulama yönetmeliği
üçüncü defa (31 Aralık 2015’e
kadar) ertelenmiştir.
· Devlet yardımları envanteri
tamamlanmalıdır.
· 2012 teşvik paketi de dâhil
olmak üzere devlet yardımlarını
AB ile uyumlaştırmak için bir
eylem planı oluşturulmalıdır.
· Kamu ihaleleri kanunundaki
değişiklikler yasayı AB
müktesebatından daha da
uzaklaştırmıştır.
AB – Türkiye Ekonomik
Entegrasyonu
· Türkiye’nin ticari ve ekonomik
olarak AB ile entegrasyonu
2014’te daha da ilerlemiştir.
· Türkiye, Türk Lirası’nın
değer kaybetmesi sonucunda
uluslararası piyasalarda fiyat
avantajı kazanmıştır.
· Türkiye’nin toplam ticaretinde
AB’nin payı %38,5’ten %39,3’e
yükselmiştir.
· Türkiye’nin ihracatındaki
AB payı %41,5’ten %43,5’e
yükselmiştir. İthalattaki payı ise
%36,7 olarak devam etmiştir.
· AB, Türkiye’nin birinci
doğrudan yabancı yatırım
kaynağı olmaya devam etmiştir.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR