Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Çocuk Oyunları Tiyatro Festivali Perdelerini Açıyor
Başkan Albayrak Çerkezköy'deki Yatırımları İnceledi
Evrenin Müziği Resim Sergisinin açılışı yapıldı

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

01.02.2016 / 11:00
“ALBAYRAK, SÖYLENTİLERE CEVAP
VERECEK Mİ” HABER HAKKINDA
BİLGİLENDİRME
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde yapılan
altyapı çalışmaları İLBANK A.Ş. ve TESKİ
Genel Müdürlüğümüz müşterek kontrollüğünde
yapılmaktadır. Haberde bahsedilen projenin
kontrol ve düzenlemesinden belediyemizin
sorumlu olduğuna dair ifade gerçeği
yansıtmamaktadır. Yine Haberde bahsedilen “kaz
kapat tekrar kaz “ ve “3 kez kazılıp 3 kez aynı yeri
kapatanlar istihkaklarını aldılar” gibi haberler
gerçeği yansıtmamaktadır. Zira tekrar kazı
yapıldığı söylenen kazılar birbirinden bağımsız
imalatlar olup, mükerrer ödeme yapılması söz
konusu değildir.
Süleymanpaşa İlçesi’nde devam eden
altyapı çalışmalarından dolayı halkımızın sıkıntı
yaşadığının bilincindeyiz. Unutulmamalıdır ki bu
çalışmalar halkımızın sağlıklı bir altyapı hizmeti
alması için yapılmaktadır. Çalışmalar ile ilgili
vatandaşlarımız için hazırlanan “Bilgilendirme
Broşürlerimiz” in dağıtımına başlanmış olup,
cadde ve sokaklarda yapılan kazı çalışmaları
hakkında detaylı bilgi aşağıda açıklanmıştır.
1- Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke
çalışmaları iki etapta yapılmakta olup, ilk olarak
çalışma yapılan cadde ve sokağın kanalizasyon
ve yağmursuyu ana hattı yenilenmekte,
daha detaylı bilgi vermek gerekirse; özellikle
kanalizasyon ve yağmursuyu projeleri
kapsamında imalatları gerçekleştirilecek olan
taşıyıcı hatlardan atıksu ve yağmursuyu ortak
tranşede iki baca arası ana hat döşemesi
tamamlanır ve mevcut ızgara ve ev bağlantıları
geçici olarak yeni yapılan ana hatlara bağlanır.
2- Daha sonra evsel atıksu bağlantıları
ve yağmursuyu ızgara bağlantıları için bu
hatlara bağlantı yapılmak üzere yolda enine
kazı çalışmaları yapılmaktadır. Enine kazı
çalışmaları araç trafiğini engellediğinden, ana
hat çalışması tamamlanmadan parsel ve ızgara
imalatlarının yapılması mümkün değildir. Bu
aşamada her binanın ana hatta geçici bağlantısı
iptal edilip, mevcut proje kapsamındaki kalıcı
bağlantı elemanları (parsel bacaları) imalatı ile
yağmursuyu hattının ızgara bağlantıları yapılır.
3- Eğer cadde ve sokakta içmesuyu hattının da
değişmesi gerekiyor ise üçüncü olarak içmesuyu
inşaat çalışmalarına başlanır.
4- Bununla beraber, Türk Teklekom, Tredaş,
Gazdaş, vb kurumlar da kazılan bu cadde ve
sokaklarda gerekli ise yeni hat döşemekte veya
eski imalatlarım yenilemektedirler.
5-Tüm bu çalışmalar bitirildikten sonra zemin
oturması beklenir. Çöken yerlere malzeme
ilavesi yapılarak tam çökme ve zemin stabilitesi
sağlanır. Daha sonra yol üst yapısı onarım
çalışmalarına geçilir. Bu aşamada öncelikle
imalat yapılan yerlerde dolgu malzemesinin
fazla kısmı kazılarak alınır. Yolun durumuna
göre parke taş veya asfalt onarımı yapılır. Bu
çalışmalar uzun soluklu ve sabır gerektiren bir
süreçtir. Bu aşamada vatandaşlarımızın anlayış
ve desteğini bekliyoruz.
6-Tüm altyapı çalışmalarının
tamamlanmasından sonra yol ve kaldırım
üst yapısı yenileme çalışmalarına Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa
Belediyesi ile koordineli olarak başlanmaktadır.
Yapılan çalışmalar birbiri ile koordineli ve
teknik sırasına uygun olarak yapılmakta ve
işlerin tamamlanmasından sonra bahsedilen
cadde ve sokaklar tüm alt ve üst yapısı
tamamlanarak Tekirdağ Halkının hizmetine
sunulmaktadır. Örneğin Çınarlı Caddesi, Sahil
Düzenleme Projesinde olduğu gibi yapılan kazı
çalışmalarının hepsinin ayrı bir işlemi vardır ve
teknik zorunluluklardan dolayı tek bir seferde
kazılıp yapılması mümkün değildir.
Yapılan imalatlar için aylık olarak hakediş
düzenlenmekte ve hakediş sürecine kadar
imalatlar İller Bankası ve Teski kontrol
mühendislerince sahada kontrol edilmektedir.
Düzenlenen hakedişler İller Bankası İstanbul
Bölge Müdürlüğü ve İller Bankası Uluslararası
Daire Başkanlığınca onaylanmasına müteakip
ödeme yapılmaktadır. Kesinlikle çıkar
sağlanması gibi bir anlayış ve uygulama söz
konusu olamaz.
Bilinmelidir ki, Süleymanpaşa 1. ve 2. Kısım
Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatları, İLBANK
A.Ş. aracılığı ile JICA Kredisi kullanılarak
yapılmakta olup, söz konu işler günümüze kadar
Hazine Müsteşarlığı, İller Bankası Müfettişleri
ve Sayıştaş Müfettişleri tarafından bir çok kez
denetlenmiş ve herhangi bir tenkit alınmamıştır.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR