Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
“Gribe iyi geliyor” diye bilinenler,  gerçekten faydalı mı?
Şarköy’de Meyveciliğe  Büyükşehir Desteği
OBEZİTE İLE BAŞ ETMENİN 7 YOLU

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği-1

02.02.2016 / 11:00
Amaç
Madde 1 — Bu Tebliğ’in
amacı; balın, tekniğine
uygun ve hijyenik şekilde
hazırlanması, işlenmesi,
depolanması, nakledilmesi ve
pâzarlanması aşamalarında
taşıması gere¬ken özelliklerini
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Tebliğ
bal arısı, Apis mellifera,
tarafın¬dan üretilen balı
kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3 — Bu Tebliğ
16/11/1997 tarihli ve 23172
mü¬kerrer sayılı-Resmî
Gazete’de yayımlanan “Türk
Gıda Ko¬deksi Yönetmeliği”
ne göre hazırlanmıştır.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Tebliğde adı
geçen;
HMF: hidroksimetilfurfuralı
ifade eder.
Tanımlar
Madde 5 — Bu Tebliğde
geçen;
a) Bal: Bitki nektarlarının,
bitkilerin ‘canlı kısımlarının
salgılarının veya bitkilerin
canlı kısımları üzerinde
yaşayan bitki emici böceklerin
salgılarının bal arısı Apis
mellifera tara¬fından
toplandıktan sonra kendine
özgü maddelerle birleşti¬rerek
değişikliğe uğrattığı, su
içeriğini düşürdüğü ve petekte
depolayarak olgunlaştırdığı
doğal ürünü,
b) Kaynağına göre;
- Çiçek veya nektar balı:
Bitki nektarından elde edilen
balı,
- Salgı balı: Bitkilerin
canlı kısımlarının salgılarından
ve¬ya bitkilerin canlı kısımları
üzerinde yaşayan bitki emici
böceklerin -Hemipterasalgılarından
elde edilen balı,
c) Üretim veya pazara,
sunuluş şekline göre:
- Petekli bal: Kuluçka
amaçlı kullanılmamış olan saf
balmumundan hazırlanmış
temel peteklerin veya arılar
tarafından yapılmış peteklerin
gözlerinde depolanmış ve
tamamı veya büyük bölümü
sırlanmış olarak satışa sunulan
balı.
Süzme bal: Sırları alınan
yavrusuz peteklerden santrifüj
yolu ile elde edilen balı,
- Petekli süzme bal:
Süzme bal içerisinde petekli
bal parçaları ile hazırlanmış
balı,
- Sızma bal: Süzme bal
elde edilirken alınan sırlardan
ve balı alınmış peteklerden
sızdırılarak toplanan balı,
- Pres balı: Yavrusuz
peteklerin doğrudan veya
45°C aşmamak üzere ısıtılarak
preslenmesi ile elde edilen
balı,
- Filtre edilmiş bal:
Yabancı organik ve / veya
inorganik
maddelerin filtrasyon yolu
ile uzaklaştırılması sırasında
polen içeriği önemli ölçüde
azalmış balı,
d) Fırıncılık balı: Kendine
özgü doğal koku ve tada
sa¬hip olmayan veya
fermantasyona başlamış
veya fermente olmuş veya
yüksek sıcaklıkta işlem
görmüş, endüstriyel amaçlı
kullanıma uygun veya diğer
gıda maddelerinin üretiminde
bileşen olarak kullanmaya
uygun balı,
e) Çerçeve: Arıların
doğrudan petek yaptığı
veya içine temel peteklerin
yerleştirildiği malzemeyi, ifade
eder.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR