Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Santranç  turnuvası  Dünya’da da  izleniyor
AŞKLA SARILMAK  KALP HASTALIĞI  RİSKİNİ  AZALTIYOR
BÜYÜKŞEHİR’E BAĞIMSIZ ADAY ETHEM ARDA

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği-3

04.02.2016 / 10:52
Madde 12 — Bu Tebliğ
kapsamında yer alan ürünleri
üreten işyerleri Türk Gıda
Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda
Maddeleri Üreten İşyerlerinin
Taşıması Gereken Özellikler
bölümünde yer alan genel
kurallara uygun olmalıdır.
Ambalajlama, etiketleme ve
işaretleme
Madde 13 — Bu Tebliğ
kapsamında yer alan
ürünler Türk Gıda Kodeksi
Yönetmeliği’nin Ambalajlama
ve Etiketleme-İşaretleme
bölümünde yer alan genel
kurallara uygun olarak
ambalajlanmalı, etiketlenmeli
ve işaretlenmelidir. Bu genel
kurallara ek olan kurallar
aşağıda verilmiştir:
a) Çerçeveli balda net miktara
“çerçeve ağırlığı” dahil değildir.
Çerçevelere arıcıların işletme
tescil numaraları yazılmalıdır.
b) Etikette balın orijini; salgı
balı veya çiçek balı olduğu, bal
ifadesinin yanında aynı punto
ile belirtilecektir.
c) Etikette balın hasat
yılı; üretim tarihi olarak, balın
ambalajlandığı tarih; dolum
tarihi olarak ifade edilecektir.
d) Bu Tebliğ kapsamındaki
ürünler 5 inci maddenin (b), (c)
ve (d) bentlerinde tanımlanan
şekilde satışa sunulur. Ancak
filtre edilmiş bal, petekli bal,
petekli süzme bal ve fırıncılık
balı haricindeki diğer ballar
sadece “bal” ifadesi ile satışa
sunulabilir.
e) Filtre edilmiş ballar ve
fırıncılık balları hariç olmak
üzere, balın kaynağı belirli
bir çiçek veya bitki ise ve
bal bu bitki veya çiçeğe ait
duyusal, fiziksel, kimyasal ve
mikroskopik özellikleri belirgin
şekilde taşıyorsa, ürün ismi
“ayçiçeği balı, ıhlamur balı” gibi
orijin aldığı çiçek veya bitkinin
adı ile desteklenebilir.
f) Filtre edilmiş ballar ve
fırıncılık balları hariç olmak
üzere, bala üretildiği bölgenin
florasına ait özelikleri belirgin
şekilde taşıdığı sürece o
bölgenin bölgesel, coğrafi veya
topografik adı ürün ismi ile
birlikte kullanılabilir.
Fırıncılık ballarının etiketinde
“sadece pişirme amaçlı” ifadem
ürün ismine yakın ve kolayca
görülebilir bir şekilde yer
almalıdır.
- Fırıncılık ballarının bileşen
olarak kullanıldığı bileşik bir
gıda maddesinde “bal” ifadesi
“fırıncılık balı” yerine bileşik
oda maddesinin isminde
kullanılabilir. Ancak, ürünün
bileşen er listesinde “fırıncılık
balı” olarak yer almalıdır.
Filtre balların bu özelliği ve
bu ballarda polen miktarı¬nın
büyük ölçüde alındığı etikette
belirtilecektir.
Taşıma ve depolama
Madde 14 — Bu Tebliğ
kapsamındaki ürünlerin taşınmas
.’9 depolanması, Türk
Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin
Gıdaların Taşınması ve
Depolanması bölümünde yer
alan kurallar ile 16/5/1986
tarih ve 19109 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 3285
sayılı Hayvan Sağlığı ve
Zabıtası Kanunu ve 153/1989
tarih ve 1989 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan hayvan
Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Yönetmeliği’ ne uygun
olmalıdır.
Numune alma ve analiz
yöntemleri
Madde 15 — Bu Tebliğ
kapsamında yer alan
ürünlerden Türk Gıda Kodeksi
Yönetmeliği’nin Numune Alma
ve Ana z Metotları bölümünde
belirtilen kurallara uygun olarak
numune alınmalı ve uluslararası
kabul görmüş analiz metotları
uygulanmalıdır.
Avrupa Birliği’ne uyum
Madde 16 - Bu Tebliğ.
2001/110 EC sayılı “Bal” ile
ilgili Komisyon Direktifi ve 2005
396/EC sayılı “Hayvansal ve
bitkisel orijinli gıda ve yemlerde
maksimum pestisit limitleri” ile
ilgili Konsey Tüzüğü dikkate
alınarak Avrupa Birliği’ne uyum
çerçevesinde hazırlanmıştır.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR