Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Çocuk Oyunları Tiyatro Festivali Perdelerini Açıyor
Başkan Albayrak Çerkezköy'deki Yatırımları İnceledi
Evrenin Müziği Resim Sergisinin açılışı yapıldı

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği-4

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği-4
05.02.2016 / 15:58
Madde 17 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri, üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 5/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.
Denetim
Madde 18 — Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 5/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükminde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 19 — Bu Tebliğ ile: 22/10/2000 tarihli ve 24208 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, “Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği” (Tebliğ No: 2000/39) yürürlükten kaldırılır ıştır.
Geçici Madde 1 — Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
Geçici Madde 2 — Bu Tebliğin 6.ncı maddesinin (h) bendinde yer alan hükmün uygulanması Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde başlayacaktır.
Yürürlük
Madde 20 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR