Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
“Gribe iyi geliyor” diye bilinenler,  gerçekten faydalı mı?
Şarköy’de Meyveciliğe  Büyükşehir Desteği
OBEZİTE İLE BAŞ ETMENİN 7 YOLU

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

ORGANİK TARIMIN UYGULANMASI

08.02.2016 / 10:56
Organik tarım, ülkenin her
aşaması ve her metrekare üretim
alanı kayıtlı tek sistemi olup,
yönetmelikte belirtilen kurallara
uymak kaydıyla tüm ülke
sathında uygulanabilir. Ancak;
üretimin ana koşulu sözleşmedir
ve bu çerçevede kontrol ve
sertifikasyona tabidir. Organik
tarım sözleşmeli tarım esasına
dayanır. Sözleşme; Bakanlığın,
30 Haziran 1996 gün ve 22682
sayılı, Sözleşmeli Tarımsal Ürün
Yetiştiriciliği İle İlgili Usul ve
Esaslar Hakkındaki Bakanlık
Tebliği hükümlerine göre yapılır.
Her kontrol ve/veya sertifikasyon
kuruluşu bir sözleşme örneği
hazırlamak, bu örneği ve
sözleşme yaptığı müteşebbislerin
listesini bilgi için Komiteye
bildirmek zorundadır.
Organik tarım metoduyla
üretim yapmak isteyen herhangi
bir müteşebbis, bireysel yada
bir proje dahilinde faaliyette
bulunabilir, ancak; iki halde de
bir kontrol ve/veya sertifikasyon
kuruluşu ile sözleşme yapması
zorunludur. Şayet müteşebbis
orman alanlarından ürün
toplayacaksa; ürün toplamadan
önce Orman Bakanlığından,
doğal alanlardan ürün
toplayacaksa; ürün toplamadan
önce, bu alanların mülkiyetinin
ait olduğu makamlardan izin
almak zorundadır.
Organik tarım belli tekniklerle
donanmış bir üretim disiplinidir.
Organik üretimin özelliği, her
aşamasının kontrollü olması ve
ürünün sertifikalandırılmasıdır.
Ürünün sertifikalandırılmasının
anlamı, üretimde organik ürün
yönetmelik hükümlerine tam
olarak uyulmasının güvence
altına alınmasıdır.
Kontrol ve sertifikasyon
işlemi aynı kuruluş tarafından
yapılabileceği gibi ayrı ayrı
kuruluşlar tarafından da
yapılabilir.
Kontrol; organik tarımın
sözleşmeli tarım şekli olması
itibariyle üretimin başından
sonuna kadar muntazaman
kayıtlar tutma, üretim sürecini
gözlem altına alma, gözlem
sonuçlarını rapor etme, ürünün
organik niteliğini laboratuar
analizleri ile test etme ve
denetlemedir.
Sertifikasyon ise; bütün kontrol
yöntemlerini uygulayarak elde
edilen organik ürünün geldiği
aşamanın belgelenmesidir.
4. MÜTEŞEBBİSİN ORGANİK
TARIMA GİRİŞİ
4.1. MÜTEŞEBBİSİN
MÜRACATl
Organik tarım metoduyla
üretim yapmak isteyen
müteşebbis kontrol ve/veya
sertifikasyon kuruluşuna
bir dilekçeyle başvurur.
Ürünlerinin organik ürün
olarak değerlendirilmesi için
gerekli çalışmanın yapılmasını
talep eder. Kontrol ve/veya
sertifikasyon kuruluşu, kendisine
başvuran müteşebbislerden bazı
bilgi ve belgeleri ister. Bu bilgi ve
belgeler şunlardır;
4.1.1. Müteşebbisin adı, adresi
ve kimlik bilgi ve belgeleri,
4.1.2. Müteşebbisin eğitim ve
organik tarım tecrübesine dair
tüm detaylı bilgiler,
4.1.3. İşletmenin yeri ve
konumu, varlıkları, hukuki ve mali
yapısına ait tüm detaylı bilgiler,
4.1.4. İşletme kayıt defterleri,
4.1.5. Müteşebbisin, varsa
ziraat odası, herhangi bir
üretici birliği veya sivil toplum
kuruluşuna üyelik bilgileri.
Kontrol ve/veya sertifikasyon
kuruluşu, bu bilgi ve belgeler
ışığında başvurunun organik
tarım yapmaya uygun olup
olmadığına karar verir.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR