Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
“Gribe iyi geliyor” diye bilinenler,  gerçekten faydalı mı?
Şarköy’de Meyveciliğe  Büyükşehir Desteği
OBEZİTE İLE BAŞ ETMENİN 7 YOLU

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

ARICILIK YAPACAKLARA TARIM BAKANLIĞINCA SAĞLANAN OLANAKLAR -2

ARICILIK YAPACAKLARA TARIM BAKANLIĞINCA SAĞLANAN OLANAKLAR -2
26.02.2016 / 12:04
Özel İdare yardımlarının nasıl sağlanıp, köylüye intikal ettirildiğine dair bir rapor örneğini özetliyorum.
REŞADİYE ARICILIĞI HAKKINDA RAPOR:
‘’İşbu rapor, Sayın Tokat Valisi Fazıl Kaftanoğlu’nun Reşadiye bölgesindeki tetkik gezileri esnasında Reşadiye köylüsünün kalkınmasında Fenni Arıcılığın büyük rol oynayacağına işaretle, bu husustaki istek ve mütalaalarımızın bildirilmesine emirleri üzerine hazırlanmıştır.’’
1 – Reşadiye kazasının arıcılığa elverişlilik derecesi:
İlçe arazisi 400 metre irtifaındaki Kelkit vadisinden itibaren, 1800 metre irtifaındaki köylere kadar yer yer ayrı özellikler ve mikro klimalar (küçük iklim bölgeleri) arz etmektedir. Kazanın, bu rakamları arasındaki çiğdem ve menekşe dolu yemyeşil yamaçları, bol sulu vadileri ve 8 ağacı 100 kilo bal veren ıhlamur dolu ormanları, hasseten ziraatı yapılmış hissini veren vasi miktardaki Ballı Babalı tarla ve tepecikleri, kekik dolu kırları, bol çiçekli yaylaları ve arıların süratle üremesine pek elverişli geçen ilkbaharı ile Anadolu’da arıcılığa en müsait olan bölgelerde biridir.
2 – Reşadiye köylüsünün kalkınmasında arıcılığın kısaca önemi:
Ziraatın türlü şubeleri içerisinde en az emek ve masrafa mukabil en çok kar getiren, köylünün diğer meşgalelerini sekteye uğratmayan, Reşadiye gibi arıcılığa elverişli olan yerlerde başlı başına bir geçim vasıtası olabilen Fenni Arıcılık, kazamız köylüsünün kalkınmasına refaha kavuşmasına pek büyük bir destek olacaktır.
Senelerin ortalaması olarak Reşadiye kazası yılda 10.000 ton buğday istihsal etmektedir. Yegane sermayesi verimsiz tarlası, tohumu, çift – çubuğu, karısı ve çocuğu ile bütün sene boyunca çalışarak istihsal ettiği bu miktar buğdayın değeri azdır ve ancak kendi yemeklik ve tohumluk ihtiyacını zor karşılayabilmektedir.
Halbuki, bugünkü müdahalesiz filora durumu ile Reşadiye kazası 6000 arı ailesini besleyebilecek durumdadır. Hiç mübalağa etmeden söylenebilir ki beher kovandan asgari 20 – 30 kilo bal istihsal edildiği takdirde her sene Reşadiye köylüsünün cebine en az – buğday istihsalatının beşte biri değerinde – para girecektir ki, bu kazancı halen Reşadiye’de başka hiçbir teşebbüsün bu kadar süratle ve kolaylıkla sağlamasına imkan yoktur.
3 – Reşadiye’de fenni arıcılığın yerleşmesi için neler yapmalıdır?
1) değerli valimiz işaret buyurdukları üzere, ilk olarak adi kovanlarla çalışan arıcılar fenni kovanlarla çalışmaya teşvik ve eski usul kovanları teknik kovanlarla tebdil etmek için köylü arıcılara kovan ve malzeme yardımında bulunmak.
2) Arıcılığa elverişli her köyde, katiyen nazariyata kaçmadan ameli arıcılık kursları açarak adi kovanlardaki arıcıların ilkbaharda bizzat kurs öğretmeninin nezaretinde fenni kovanlara aktarılmasını sağlamak.
3) Arıcılarımızın Selemen kırı ve Perşembe Yayla pazarlarından oğul arısı alabilmelerini sağlamak için Ziraat Bankası’ndan kolaylıkla kredi alabilmelerini temin etmek.
4) Köylüye örnek ve arıcılara en büyük ve en yakın yardımcı olmaları bakımından bütün köy öğretmenlerini fenni arıcılık yapmaya teşvik ve hatta gereken yerlerde mecbur etmek.
5) Mayıs – Haziran – Temmuz ve Ağustos aylarında arıcılık müsabakaları tertip ederek en iyi çalışan ve muhitine örnek olan arıcı ve öğretmenleri maddeten ve manen mükafatlandırmak.
6) Kaza merkezlerinde fenni kovan, her türlü arıcılık malzemesi ve bahusus suni petek bulundurulmasını sağlamak.
5 – Fenni kovanların seçim ve temini meselesi:
Orman işletmelerince kereste verilmesi suretiyle fenni kovanların ucuza temin edileceği ilk nazarda hatıra gelmekte ise de, bunun ancak, elinden marangozluk gelen ve aldığı keresteyi hassaten bu maksat için harcayan arıcılara faydalı olabildiği, diğer arıcıların bu kerestelerde yaptırdıkları fenni kovanı ucuza mal edemedikleri gibi, bu suretle arıcılığa başlayan kimselerin, - marangozlara yaptırılan kovan ve çerçevelerin hepsinin aynı milimetrik ölçüde olmamasından dolayı- sonradan büyük zorlukla karşılaştıkları ve fabrika mamulatı kovanlarla arıcılığa başlamadıklarından dolayı üzüntü ve pişmanlık duydukları müşahede edilmektedir.
Bu bakımdan Reşadiye arıcıları, bütün parçaları aynı ölçüde olan fabrika mamulatı kovanlarla arıcılık yapmanın daha kolay, faydalı ve verimli olduğu kanaatindedirler.
6 – 300 adet kovan temin buyrulduğu takdirde 954 mali yılında yapılması gereken masraf cem’an yükun 11.500 TL’dir.
İşbu masraf listesinin tanziminde azami tasarrufa riayet edilmiş, mart sonundan evvel teminine kati zaruret görülenler sıralanmış, noksan diğer malzemelerin arıcılar tarafından peyder pey temin edileceği ve bazı malzemelerden birkaç köy ve ya arıcının istifade edebileceği nazara alınmıştır.
7 – Netice ve Kanaat:
Hükümetimizin ana prensibi olan köylünün kalkınması mevzuunda, Reşadiye için en büyük rolü oynayacağına kuvvetle kani bulunan Fenni Arıcılığın kalkınması için başta sayın valimiz ve köylünün kalkınmasıyla ilgili diğer idare büyüklerimizin teşvik ve yardımlarıyla pek kısa zamanda kazamızda faydalı ve verimli bir netice alınacağına, bu mevzuda Reşadiye’deki çalışmaların ve alınacak sonuçların mücavir il ve ilçelere de örnek olabileceğini arz ederim.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR