Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Başkan Albayrak Sahurda Safaalanlı  ve Karaiğdemirli Vatandaşlarla Buluştu
Hürriyet Mahallesi  Gönül Sofrasında  bir araya  geldi
Sosyal Güvenlik şemsiyesi delik deşik oldu

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

ORGANİK ÜRÜNLERDE BULUNACAK LOGO

29.02.2016 / 11:26
Organik tarımsal ürün ve
ya organik tarımsal madde
üreten ve pazara sunanlar;
ambalajlarında logo örneklerini
kullanmak zorundadırlar. Bu
logoları üzerinde bulundurmayan
ürünler organik olarak iç ve dış
pazarlara sunulamaz, reklam ve
tanıtım yapılamaz ve bu kelimeler
veya kısaltmalarıyla patent için
başvuramaz.
Bu logoların bulunduğu
etiketleri, Bakanlık kendi basar
veya bastırır. Etiketi kullandırma
yetkisi Bakanlık yetkili organı
komiteye aittir. Bu logo, ilgili
yönetmeliklere göre üretimi
yapılmış hammadde, yarı mamul
veya mamul tarımsal organik
üretim maddelerine, Bakanlığın
yetki verdiği kontrol ve/veya
sertifikasyon kuruluşlarınca
müteşebbislere verilmek
suretiyle kullandırılır. Logolarda
kullanılacak renkler; yeşil (doğayı
temsil eder), mavi (hava ve suyu
temsil eder), siyah ve beyazdır.
ORGANİK ÜRÜNLERİN
DEPOLANMASI
Organik ürünler konvansiyonel
ürünlerden ayrı olarak depolanır.
Ayrı olarak depolamanın
mümkün olmadığı durumlarda
organik ürünlerle konvansiyonel
ürünlerin karışmasını
engelleyecek tedbirler alınır ve
bu tedbirlerin yeterliliği kontrol
ve/veya sertifikasyon kuruluşu
tarafında denetlenir. Diğer
metotlarla elde edilmiş ürünlerle
karıştırılamaz.
Organik ürünlerin depolanması
sırasında herhangi bir kimyasal
ilaç kullanılmaz.
Organik ürünlerin kimyasal
maddelerle gelişmelerinin
hızlandırılmasına, çimlendirilmesi
veya yönetmeliklerde belirtilmeyen
kimyasal temizlik maddeleriyle
yıkanmasına izin verilmez.
Müteşebbis tarafından,
depolarla ilgili, kapasite,
havalandırma gibi tüm
özelliklerin gösterildiği yıllık
çizelgeler hazırlanır, kontrol ve/
veya sertifikasyon kuruluşuna
onaylatılır ve çizelgenin bir
nüshası müteşebbisçe, diğer
nüshası kontrol ve/veya
sertifikasyon kuruluşunca
saklanır.
ORGANİK ÜRÜNLERİN
TAŞINMASI
Kontrol ve/veya sertifikasyon
kuruluşu üreticinin ürünü taşıma
koşullarını önceden belirler.
Organik ürünler otoyollar
kenarında bekletilemez.
İlgili müteşebbis organik ürünü
taşıma sırasında, yakıt kullanan
bir araçla taşıma yapacaksa
gerekli tedbirleri alır. Tüketiciye
paketlenmemiş şekilde ulaşan
ürünler, yakıt kullanan araçlarla
taşınıyorsa çift muhafazalı kapalı
kaplarla etiketlenmiş olarak
taşınabilirler.
Organik ürünler, toptancı ve
perakendecilere yalnızca uygun
paket ve konteynırlar ile kapalı
biçimde, içindekilerin karışmasını
önleyerek etiketlenmiş olarak
taşınabilirler.
Organik ürünün taşınması
sırasında ilgili kurumdan
yurtiçi dolaşım sertifikası alınır.
Sertifikada; üreticinin, işleyicinin,
ambalajlayıcının, tüm diğer
aracıların ve kontrol ve/veya
sertifikasyon kuruluşunun açık
kimliği ve adresi, ürün logosu ve
tüm gerekli kaşeler bulunmalıdır.
İthal ve/veya ihraç edilmek üzerek
taşınan organik ürün içinse, ayrıca
ithalat ve/veya ihracat sertifikası
düzenlenir.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR