Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
“Gribe iyi geliyor” diye bilinenler,  gerçekten faydalı mı?
Şarköy’de Meyveciliğe  Büyükşehir Desteği
OBEZİTE İLE BAŞ ETMENİN 7 YOLU

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

BUGÜNKÜ ARICILIĞIMIZ VE İNKİŞAF İMKANLARI

BUGÜNKÜ ARICILIĞIMIZ VE İNKİŞAF İMKANLARI
15.04.2017 / 09:18
Cumhuriyetin ilanından beri, arıcılığımızın kalkınması yolunda sarfedilen gayretler 1951 - 1952 ssnelerinde ARI MAYA dergisi sahibi sayın Nihat İğriboz’un Ziraat Vekilliği zamanında en yüksek zirvesine erişmiştir.
Bu tarihlerde Ankara’da kurulan TÜRKİYE ARICILIK ENSTİTÜSÜ memleketimizde arıcılığın modernleştirilmesi ve teşkilâtlanması yolunda büyük adımlar atmıştır.
Bu tarihten sonradır ki Yurdun her tarafında açılmaya başlanan arıcılık kursları, Ankara’da kurulan Ankara Arıcılık Kooperatifi, Ayancık Devlet Orman işletmesinde 12 lira 44 kuruş gibi pek ucuz fiyata imal ettirilen onbinlerce fennî kovan sayesinde, iptidai kovanlardan fenni arıcılığa doğru, daha süratli bir tempo ile yol almıştır. Her geçen yıl biraz daha artan büyük bir hızla yurt arıcılığı kalkınmakta, arıcıların ve fenni kovanların sayısı artmaktadır.
Ziraat Vekâletinin her yıl açtırmakta olduğu arıcılık kurslarına, ilaveten bu konuda yapılan geniş neşriyat, bedelsiz veya çok ucuz fiatlarla tevzi edilen fennî kovanlar, tertip edilen teşvik müsabakaları semereli neticelerini vermektedir. Bunlara ilâveten aşağıda sıralanan hususatın da arıcılığımızın inkişafında daha müsbet ve etkili sonuçlar vereceği ümit edilmektedir.
1- Ziraat Okullarında, ziraat teknisyenlerinin ve fakültelerde Ziraat Yüksek Mühendislerinin, Pratik Arıcılık konusunda edindik-leri malûmat çok az ve basit olduğundan, halkımızı Arıcılık konusunda ikaz, tenvir ve teşvik edememektedirler. Bu bakımdan Ziraat Teşkilatındaki elemanlar pratik arıcılık kurslarına tabi tutularak arıcılığa teşvik edilmeli ve çevrelerinde örnek olacak, öğretim yapacak tarzda arılıklar kurmalıdırlar.
2- Arıcılık kursları açılmaya devam edilmeli, fakat bunları bir kurs açılmış olmak için değil, bölge arıcılarını hemen fennî arıcılığa başlatabilmek için, kurs mahallerine kurstan önce bol miktarda arı kovanı ve malzemesi sevki yapılarak ilkel kovanlardan fennî kovanlara çok sayıda aktarma yapılıp, bu hevesin saman alevi gibi bir iki imkân sahibi kişide parlayıp sönmesine meydan verilmemelidir.
3- Köylüye örnek ve arıcılara en büyük ve yakın yardımcı olmaları bakımından, arıcılığa müsait olan bölgelerde köyde kalan bilumum öğretmenlere her türlü imkân ve yardım sağlanarak fennî arıcılık yapmaya teşvik ve hatta ders programlarına alarak mecbur edilmelidirler.
4- Ziraat teşkilâtınca gezginci arıcılığa müsait olduğu tesbit edilen yerlere, çevrelerindeki fennî kovanlar Tarım Bakanlığına ait vasıtalarla bedava taşınmalı ve böylece çiçeklerden sızan tonlarca balın heder edilmemesi sağlanarak milli istihsale katkıda bulunulmalı ve bal satışlarında da fiat istikrarı ve ihraç imkânları araştırmalıdır.
Ziraî mücadelenin arıcılığa pek zarar verdiği bölgelerde bu kabil tedbirlere daha da önem vermelidir.
5- Bundan 3300 sene evvel Anadolu’da yaşayanların bile bir arıcılık kanunu veya genel kanunlarında bununla ilgili maddeleri bulunduğu nazara alınarak, çeyrek asırdan beri çıktı, çıkıyor diye beklenen bir arıcılık kanunu artık çıkarılmalı ve rahmetli bir Bakanın bir takım yanlış duyguların etkisi altında kalarak lâğvettiği Türkiye Arıcılık Enstitüsü tekrar açılmalı ve yepyeni bir zihniyet içinde yurdun muhtelif köşelerinde arıcılık istasyonları kurulmalıdır.
6- Bütün Teknik Ziraat Müdürlükleri ve Ziraat Teknisyenlikleri bünyesinde Arıcılık mütehassıslıkları ihdas edilerek, köylerde Ziraat Teşkilâtının faaliyetlerini en kısa zamanda ve en etkili ve verimli bir şekilde gösterecek olan bu elemanlardan vasıta esirgenmemelidir.
Her sınıf ve kademedeki arıcıların müşterek merak vesair psikolojik sebeplerden çok çabuk anlaşıp kaynaştıkları ve Ziraat Teşkilâtı ile köylü arasındaki bağı çabuklaştırıp kuvvetlendirmeleri de bu hususta nazara alınmalıdır.
7- Devlet çiftlikleri, hara ve okullarındaki her derecedeki personelin, müessese arazisine muayyen bir sayıda bile olsa kovan koyabilmelerine müsaade edilmelidir.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR