Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Çocuk Oyunları Tiyatro Festivali Perdelerini Açıyor
Başkan Albayrak Çerkezköy'deki Yatırımları İnceledi
Evrenin Müziği Resim Sergisinin açılışı yapıldı

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

REŞADİYE ARICILIĞI HAKKINDA RAPOR - 3 -

REŞADİYE ARICILIĞI HAKKINDA RAPOR - 3 -
22.04.2017 / 10:04
4- Kovan ve malzemeler hangi köylerde kimlere ve ne suretle tevzi edilmelidir?
Kazamıza tahsis Duyurulacak kovan ve malzemeler; Kaymakamın başkanlığı altında toplanacak, kazamız Meclisinin azaları, Ziraat Teknisyeni, Özel idare Memuru, Milli Eğitim Memuru veya Gezici Başöğretmenden müteşekkil bir komisyon marifetiyle, arıcılığa en elverişli olan köylerdeki,
1) Eski kovanlarla arıcılık yapan, fakat maddî imkânsızlıklar ve bilgisizlik sebebiyle fenni arıcılığa başlamayan ve adî kovanlardaki arılarını ilkbaharda fenni kovanlara aktarma yaptıracak olan arıcılara,
2) Fennî arıcılığa başlamış, veya başlamamış, fakat muhitine örnek olabilecek kabiliyette meraklı, hevesli köy öğretmenlerine.
3) Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık okulu mezunlarına,
4) Köylerde arıcılığa, heves edecek ve köylüye örnek olabilecek emekli memurlara ve komisyonun lüzum göreceği diğer çiftçilere verilmelidir.
Kazamıza bu yıl tahsis edilecek 300 adet fennî kovanın önümüzdeki yıl gündönümünden evvel mutlaka işler arılı vaziyete sokulmasını Ziraat Teknisyeni sağlayacaktır.
Arılıkları daimî kontrol edecek olan Ziraat Teknisyeninin ver-diği direktif dahilinde hareket etmiyen ve verilen mühlet içinde gerekli işleri yapmayan kimselerden, komisyon karariyle kovan ve malzemeler alınmalı, daha faydalı ve verimli olarak kullanacak kimselere yine komisyon marifetiyle verilmelidir.
5- Fennî kovanların seçim ve temini meselesi:
Orman işletmelerince kereste verilmesi suretiyle fennî kovanla-rın ucuza temin edileceği ilk nazarda hatıra gelmekte ise de; bunun ancak, elinden marangozluk gelen ve aldığı keresteyi hassaten bu maksat için harcayan arıcılara faydalı olabildiği, diğer arıcıların bu kerestelerde yaptırdıkları fenni kovanı ucuza mal edemedikleri gibi, bu suretle arıcılığa başlayan kimselerin, - marangozlara yaptırılan kovan ve çerçevelerin hepsinin aynı milimetrik ölçüde olmamasından dolayı- sonradan büyük zorlukla karşılaştıkları ve fabrika mamulatı kovanlarla arıcılığa başlamadıklarından dolayı üzüntü ve pişmanlık duydukları müşahede edilmektedir.
Bu bakımdan Reşadiye arıcıları, bütün parçaları aynı ölçüde olan fabrika mamulatı kovanlarla arıcılık yapmanın daha kolay, faydalı ve verimli olduğu kanaatindedirler.
6 – 300 adet kovan temin buyrulduğu takdirde 954 mali yılında yapılması gereken masraf cem’an yükun 11.500 TL’dir.
İşbu masraf listesinin tanziminde azami tasarrufa riayet edilmiş, mart sonundan evvel teminine kati zaruret görülenler sıralanmış, noksan diğer malzemelerin arıcılar tarafından peyder pey temin edileceği ve bazı malzemelerden birkaç köy ve ya arıcının istifade edebileceği nazara alınmıştır.
7 – Netice ve Kanaat:
Hükümetimizin ana prensibi olan köylünün kalkınması mevzuunda, Reşadiye için en büyük rolü oynayacağına kuvvetle kani bulunan Fenni Arıcılığın kalkınması için başta sayın valimiz ve köylünün kalkınmasıyla ilgili diğer idare büyüklerimizin teşvik ve yardımlarıyla pek kısa zamanda kazamızda faydalı ve verimli bir netice alınacağına, bu mevzuda Reşadiye’deki çalışmaların ve alınacak sonuçların diğer il ve ilçelere de örnek olabilecektir.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR