Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Sosyal Güvenlik şemsiyesi delik deşik oldu
Kavaklı’da  Tarım Organize Sanayi Bölgesi  Kuruluyor
Klasik Araçlar  18 Mayıs’ta  Uzunköprü’de

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

OĞULLARIN SATIN ALINMASI

OĞULLARIN SATIN ALINMASI
16.05.2017 / 11:49
Pazar yerinin güneye bakan bir sırtında, humular içerisinde yüzlerce oğul arısı dizi dizi sıralanmış müşteri beklemektedir. Oğul satın alacak kimse evvelâ alacağı oğulu humunun kulpundan tutup kaldırmak suretiyle tartaklar ve böylece ağırlığını kontrol ederek içerisinde fazla arı olup olmadığı hakkında kanaat edinir. Bütün humuların ağırlığı aşağı yukarı birbirine uygundur. Ancak bazı pelit kabuğundan yapılan humular biraz daha ağırca olurlar. Acemi alıcılar, humu içerisine taş v.s. gibi birşey konulup ağırlığın artırıldığından endişe ederlerse de; pazarın tarihinde böyle bir sahtekârlığa hiç rastlanmamıştır. Bunu müşterinin hatıra getirmesi ve satıcıya ihsas ettirmesi ekseriya arı satıcısını son derecede müteessir eder.
Bu ilk kontroldan sonra tülbent ile örtülü kısım güneşe doğru tutularak bakmak suretiyle humunun içerisindeki oğul salkımı görülebileceği gibi, tülbendin alt tarafından bir parça kaldırmak suretile humunun içerisine bakmak da mümkündür. Yayla serin olduğundan arılar ekseriya humudan dışarı çıkmaz ve kümeden ayrılmaz.
Oğulların, humunun içerisine yayılmış olmasından ziyade, kap içerisinde üzüm salkımı gibi sarkmış olanları seçilir. Arı mevcudu çok, iyi salkım yapmış ve hafif sallama neticesi kümeden ayrılmayan oğullar arıcılar tarafından çok makbul tutulur.
Aynı günde çıkan son oğulları (pörtükleri) aynı kaba süpürmek suretiyle toplama oğulda getirilir ki, eski arıcılar bu gibileri makbul tutmazlar.
Her hususta muayenesini tamamlayan arıcı pazarlığa girişir. Demirci köyü ihtiyar heyeti arı satışlarından % 3 rüsum alır. Sabahleyin pek yüksek olan fiatlar öğleden sonra biraz düşer. Birinci ve kuvvetli ikinci oğullar daha yüksek fiatla satılır ve her zaman müşteri bulurlar.
PAZARDAN ALINAN OĞULLARIN BAL VERİMİ ÜZERİNDE BİR DENEME
1954 yılı mayıs ayının sonunda satın alınan bir oğuldan bin küsur metre irtifadaki Bohçalı köyünde 30 kilo, haziran ayının ilk haftasında satın alınan bir oğuldan 400 metre irtifadaki Reşadiye merkezinde karşı yakada bol ıhlamurlu vadide iki ay sonra 20 kilo bal alınmıştır. Oğul arısı almak suretiyle daha ilk senede ne kadar kârlı bir arıcılık yapılacağı aşikârdır.
Gündönümünde alınan oğullar kışa mükemmel girecek kuvveti bulmuşlardır. Daha sonraları pek ucuz bir fiatla alınan ve mahallen pörtük tâbir edilen son oğullardan pek mükemmel bol yumurtlayıcı genç analar elde edilmektedir.
Arıcılıkta birkaç ay ve hatta bir iki senelik denemelerle kati bir hükme varılamayacağı tabiî olmakla beraber, SELEMEN oğul pazarı sayesinde Reşadiye ve civarında arıcılığa elverişli olan mahallerde, kârlı bir ticaret arıcılığı yapılabileceği anlaşılmaktadır.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR