Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Çocuk Oyunları Tiyatro Festivali Perdelerini Açıyor
Başkan Albayrak Çerkezköy'deki Yatırımları İnceledi
Evrenin Müziği Resim Sergisinin açılışı yapıldı

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

GEZGİNCİ ARICILIĞA MÜSAİT TİP KOVANLAR

GEZGİNCİ ARICILIĞA MÜSAİT TİP KOVANLAR
16.06.2017 / 12:04
Gezginci arıcılık yapabilmek için ilk ve en mühim şartın, gayet mazbut, çerçeveleri mutlaka kaltuklu, sarsıntılardan arı telefatına meydan verilmeyecek tip ve şekildeki fenni kovanlarla çalışmak gerektiğine şüphe yoktur. Almanların halk tipi 2 ve 3 katlı, arkadan ellenen ve uçma tahtaları kasalı ve telli olan kovanları gezginci arıcılık için en ideal tiptir. Türkiye şartlarına uygun yeni bir tip kovan imal edilene kadar, bugün piyasada mevcut kovanlardan gezginci arıcılık yapmaya en müsait bulunanlar muhakkak standart tipteki Langstrot kovanlarıdır.
KOVANLARIN NAKİLDEN EVVEL HAZIRLANMASI:
Gezginci arıcılıkta azami fayda sağlayabilmek için, yalnız yeni bölgenin her bakımdan verimli olması da kafi değildir. Arıcının aşağıda sıralanan bazı hususları göz önünde tutması, zamanında ve eksiksiz olarak yapması da gerekir.
1- Arıların yerleştirildiği saha ile arı merası arasındaki mesafe mümkün mertebe yakın olmalıdır. Çünkü arıların bal veriminin bu mesafe ile çok yakın ilgisi vardır. Fransa’daki Dünya Arıcılık Kongresi’nde neşredilen duvar afişlerinden öğrendiğimize göre; aynı meradan faydalanmakta olan arılardan 500 metre mesafede bulunanların bal verimi %100 olduğu halde, 1500 metre mesafedekilerde %50 ve 3000 metre mesafedekilerde %20’dir.
2- Arıların taşındığı bölgenin iklim, su ve bilhassa rüzgar durumu da tetkik edilmelidir. Mesela, Kazova inekhanesinin Dumanlı yaylalarına naklettiği arılar sis ve rüzgar sebebiyle hiç çalışmamış ve ovadaki verim dahi kovanlardan alınamamıştır.
3- Zayıf arı ailelerini nakletme, emek ve masrafı karşılamayacağından mümkün mertebe kuvvetli arı aileleri ile gezginci arıcılık yapmalı ve bu sebeple de nakilden evvel zayıf arı ailelerini birleştirmek suretiyle kuvvetlendirmelidir.
4- Kovanlar esaslı bir muayeneden geçirilerek anasız kovanlar varsa ana verilmeli ve anası yaşlı olduğu görülen kovanların anaları genç ve mülekkah analarla değiştirilmelidir.
5- Yeni bölgeye taşınana kadar arılara yetecek miktarda 3-5 kilo kadar bal bırakmalı ve mütebakisi tamamen alınıp ekstraktör makinesinden süzülerek boşalan petekler kovana iade edilmelidir.
6- Taşımanın kolay ve taşınan yerde ikinci bir külfet olmaması ve nakil esnasında arıların sıkışmaması için kuluçkalık üzerine balıklar ilave edilebilir.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR