Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Çocuk Oyunları Tiyatro Festivali Perdelerini Açıyor
Başkan Albayrak Çerkezköy'deki Yatırımları İnceledi
Evrenin Müziği Resim Sergisinin açılışı yapıldı

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

HER ARICININ BİLMESİ GEREKEN BAL HAKKINDA MEVZUAT - 2

HER ARICININ BİLMESİ GEREKEN BAL HAKKINDA MEVZUAT - 2
11.10.2017 / 12:07
Madde 351- Suni ballarda su miktarı % 22’yi, kül miktarı %0,3’ü ve asidite derecesi (100 gramını tâdil eden normal alkali adedi cm3 adedi) dördü geçmemeli ve terkibinde mineral asitler bulunmamalıdır.
Madde 352- Suni ballara; zararsız da olsa nodmal terkibine yabancı bulunan herhangi bir madde ile muhafaza edici ve suni tat verici maddeler katmak ve bunları boyamak yasaktır.
Madde 353- Suni balların ambalajlarına açık zemin üzerine koyu renkte ve okunaklı bir surette (suni bal) kelimeleri, yapıldığı yerin ve yapanın adı, adresi ve tanıtıcı işaretiyle muhteviyatının net miktarı yazılmış bulunacaktır. Suni balların açık olarak satılması yasaktır.
Madde 354- Şeker ve su ile karıştırıldığı zaman suni bala benziyen ve organik asitlerle aroma ve boya maddeleri karışığından ibaret bulunan ve (suni bal tozu) denilen maddelerin satılması yasaktır.
Madde 355- Suni ve tabiî ballar tahammür etmeye başlamış, ekşimiş, küflenmiş, anormal koku ve lezzet peyda etmiş, şekerlenmiş veya herhangi bir surette bozulmuş ve kirlenmiş olmayacak, canlı, cansız parazitleri, bunların parçalarını, ifrağını ve benzeri kirlilikleri ve sağlığa zararlı herhangi bir maddeyi havi bulunmayacaktır.
Madde 356- Bazı bölgelerde arıların zehirli bitkilerden aldıkları maddelerden dolayı yiyenlerde zehirlenme alâmetleri gösteren ve deli, acı, tutar bal gibi adlar verilen balların satılması yasaktır.
Madde 357- Ballar aşağıda yazılı hallerde taklit veya tağşiş edilmiş sayılırlar:
a) Üzerlerinde etiket bulunmayan ve terkip ve vasıfları etiketinde bildirilen nev’e uymayan ballar,
b) Su, kül ve sakkaroz miktarı 346’ncı maddedeki hadlere uymayan süzülmüş tabii ballar.
c) 348 ve 349’uncu maddeler hükümlerine uymayan tabiî ballar,
d) Suni ciduğu veya sun’î bal ihtiva ettiği halde (tabiî diye satılan ballar,
e) Su ve kül miktarlar: 351’inci madde hükümlerine uymayan sun’î ballar,
f) İçine zararsız da olsa normal terkibine yabancı bulunan maddelerle muhafaza maddeleri katılmış veya boyanmış sun’î ballar.
g) Etiketsiz veya açık olarak satılan veya etiketi 353 üncü madde hükümlerine uymayan suni ballar,
h) Sun’î tat verici maddeler katılmış bulunan tabiî ve suni ballar,
i) Şekerlenmiş tabiî veya sun’î ballar.
Madde 358- Ballar aşağıda yazılı hallerde sağlığa az veya çok zarar verecek derecede bozulmuş sayılırlar:
a) Asidite derecesi 347’nci madde hükmüne uymayan tabiî ballar.
b) Asidite derecesi 351’inci madde hükmüne uymayan veya mineral asitleri ihtiva eden sun’î ballar,
c) Tâhammür etmeye başlamış, ekşimiş, küflenmiş, anormal koku ve lezzet peyda etmiş veya herhangi bir suretle bozulmuş veya kirlenmiş olan, canlı, cansız, parazitleri ve bunların parçalarını ve ifrağatını ve benzeri kirlilikleri ve sağlığa zararlı herhangi bir maddeyi havi bulunan tabi ve sun’î ballar,
d) 356 ncı maddede bildirilen zehirleyici tesire malik bulunan ballar.
Madde 359- İçine herhangi bir maksatla olursa olsun zehirli madde konulmuş olan tabiî ve suni ballar sağlığı hafif veya ağır surette ihlâl edecek derecede tağşiş edilmiş sayılır.
Madde 360- Muayene ve tahlil için alınacak numune su kaçırmayacak derecede imtizaçlı kapakla kapalı cam kavanozlara konulması şartıyla gerek tabiî ve gerek sunî ballar için 150 gr. veya bu miktardan aşağı olmamak üzere bir veya bir kaç orijinal ambalajdan ibarettir.
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR