Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Emekliye 344 TL. aile yardımı geliyor
Vali Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda Yarışan Sporcuları Karşıladı
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun ilk etabı Süleymanpaşa’da tamamlandı

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-8

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-8
14.09.2018 / 11:29
BİRİNİN GÜNAHINDAN BAŞKASI SORUMLU OLMAZ

İşte Hıristiyanların , ne olduğunu anlayamayıp , körü körüne inandıkları mesele bundan ibaret...
Hz.Adem’in anasız babasız topraktan yaratıldığına inandıkları halde, İsa’nın,Meryem’den babasız doğmuş olduğuna bir türlü akıl erdiremezler. Bunun içindir ki , hâşâ Allah’ı , Meryem’in karnına girdirerek,oğul İsa olarak doğdururlar ! Ve en sonunda da Adem oğullarının Cehenneme gitmemesi için, onların günahlarını kanlı çarmıhta fidye olarak ödediğini iddia ederler! Öyle ama , bir kimsenin günahından başkasının sorumlu olması , kabul edilebilir mi ? Hem bunun böyle olması , aklen ve mantıken caiz midir ?
Doğrusu misyonerlerden, bunu izah etmelerini çok isterdim. Tabii bunu da “akıl işi değildir”diye izah etmezler! Öte yandan Adem oğullarının günahları, Allah’a karşı değil mi? Allah, isterse onları , günahlı veya günahsız haşreder .Yani Adem oğulları, günahlarından Allah’a karşı sorumludurlar, bütün günah ve sevaplar Allah’ın„Yed-i Kudreti’ndedir. Böyle olunca onları, ister affeder, ister etmez.
Hem niye onların günahlarından Allah, kendisini mes’ul tutup canını fidye olarak versin! Sonra yeryüzüne inip Yahudilerin ihanet ve şen’i tecavüzlerine maruz kalarak çarmığa gerilsin !..
“Artık onların günahını affettim .”
Deseydi, Adem oğullarının günahlarının affına kâfi gelmez miydi!..
“Heyhat ki, heyhat!..”
Ezeli ve ebedi olan Allah’ü zü’l-Celal Hazretleri , mahlukata ait olan benzeyiş ve sıfatlardan münezzeh iken, böyle ahmakane iftira ve isnadlara göre itikatta bulunmak , müşriklik ve putperestlik değil midir ?
Eşi, benzeri , ortağı olmayan Allah, tektir .
“Söyle ey Peygamber! Allah odur ki , tektir birdir . Bütün varlıklar ona muhtaçtır. O ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah odur ki, hiçbir şeyi doğurmamıştır”
Onda asla babalık, oğulluk, erkeklik ve dişilik yoktur. Hiçbir şey O’nun dengi ve benzeri olamaz.
Hiç şüphesiz ki, akla , mantığa en uygun din olan İslâmiyet , her hususta en mükemmel ve samimi , ikna edici açıklamaları yapmakta da şerefyâb olmuş bir dindir . İslâmiyet’te gizli,kapaklı hiçbir şey yoktu. Kur’an herşeyi, en aydın akılları bile ikna edecek şekilde açıklamıştır.
Kur’an’a göre Hz.Adem , topraktan yaratılmış , Hz. İsa, babasız olarak Hz.Meryem validemizden doğmuştur.Meryem’e, hiçbir erkek yaklaşmamış , eli değmemiştir . İsa’nın babasız doğuşu , Allah’ın bir mucizesidir. Zaten Kur’an, Hz.İsa için “Ruhullah”tabirini kullanmıştır ki , ruh, emir demektir . Böylece “Ruhullah, Allah’ın emri”demek olur.Anasız , babasız topraktan hârikulâde ve en mükemmel bir biçimde yaratılan Hz.Adem , hâşâ Allah olmuyor da, babasız Meryem’Den doğan Hz. İsa mı hâşâ Allah oluyor!..
Bu sorunun cevabını, Hıristiyan ve misyonerlerden duymak isterdim.!
Yine soralım onlara:
-Siz , İsa’nın hâşâ Allah olduğuna inanır ve bu inançta olmayan Hıristiyan değildir , dersiniz.
Öyle mi? Onlar:
-Elbette , evet , derler . Biz de:
-Siz, hâdis ve mahlûk olan insanlardan birini, yaratıcı ve ezeli ilâh olarak kabul ettiğinizden dolayı, muhakkak ki, açık bir muhâl ve büyük bir iftira üzerindesiniz .
Hâsılı, Hıristiyanlığa Reddiye isimli kitap der ki: Hz.İsa hakkında bu inancınız beş maddede toplanır:
1-Siz , onu ya bizzat , ezelî bir ilâh veya ezelî ilâhın mesken ve mahalli kılarsınız.
2-Hz.İsa , kendisi hakkında böyle bir şey söylemiş mi ? Yahut Havariler , ondan böyle bir şey nakletmiş midir ?
3-Siz , onu bir takım mucizelerinden ilâh kabul etmişsiniz .
4-Onu, göğe yükseltildiği için ilâh kabul etmişsiniz.
5-Babasız doğumu, tabiat kanunlarına aykırı bir hadise olduğu için ilâh kabul etmişsiniz.
Öyle olunca , topraktan olan Hz.Adem’İn, anasız, babasız ruhani varlıklar olan Meleklerin de ilâh olması gerekir!..

HZ. İSA VE MUCİZE
Hz.İsa’nın ölüleri diriltmesi , körleri iyileştirmesi, beş çörek ile beş bin insanı doyurmuş olması gibi mucizeleri varsa ve bundan dolayı ilah ittihaz ediliyorsa ;
Elyasa (a.s.) , hem hayatında hem de vefatından sonra ölüleri diriltmiştir.
Hz.Musa (a.s) 600 binden fazla kavmine kırk yıl , semadan indirilen bıldırcın ve helva yedirmişti. Kavmini Firavunun zulmünden kurtarmak için Asa’sıyla Kızıldenizi ikiye ayırmıştır.
İşte böyle mucizeler gösteren bu peygamberlerin ve diğerlerinin de hâşâ ilâh olması gerekir!..Öyle ise , Hz.İsa’nın ilah olduğuna nasıl ianılabilinir!..Bir peygamberden başka bir şey olmayan Hz.İsa’nın onlardan farkı ne ?..Eğer Hz.İsa’nın göğe yükseltilişi, onun ilahlığına kâfi bir sebepse, Hz.İdris ve Hz.İlyas peygamberler de göğe yükseltilmişlerdir. Hâşâ onların da ilâh olması gerekir!.. Halbuki Hıristiyanlar , bunları peygamber bile kabul etmezler!..
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR