Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Anne Kesimoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Su Parkı’ndan İlk Sular Dolduruldu.
Tekirdağ TSO Yönetimi Süleymanpaşa Kaymakamı Kaya’yı Ziyaret Etti

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-31

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-31
11.10.2018 / 11:49
Y U H A N N A
S A Ç M A L I K L A R I N A
D E V A M...2

“Allah’ın oğluyum .”
Bu iftiralı ifade karşısında Cenab-ı Hak , iftiraya uğramış bir kulunu ve Peygamberini İsa’ya sorarak temize çıkartır :
“ Ey Meryem oğlu İsa , sen mi insanlara:” Beni ve annemi Allah’tan başka iki tanrı olarak benimseyin ,” dedin . Demişti de.
İsa :
- Hâşâ yarabbi , seni tenzih ederim , hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz . Eğer ben böyle bir şey söylemişsem, bunu sen elbette bileceksin . Sen , benim içimde olan sırları bilirsin.
Kıyâmet ve hayat benim , bana iman eden ölmüş olsa da yaşar .”
Kıyâmet ve hayat benim , yaşamda da ölümde de Allah ile insanlar arasında aracıyım , dememiştim .
“....Onlara , yalnız bana emrettiğini söyledim . Benim de sizin de Rabbınız olan Allah’a kulluk edin...Demiştim .
“ Ey baba , beni işittiğin için sana şükrederim .”
Hz. İsa bu uyduruk söze cevap veriyor :
- Asla ve kat’iyyetle böyle demedim . Benim de sizin de Rabbınız olan Allah’a kulluk edin,”dedim .
“ Ey baba saat geldi...”
-...Bunu söyleyen sen misin ?..
- Hâşâ ya Rabbi , Seni tenzih ederim...” Baba” demedim . Benim de sizin de Rabbınız olan Allah’a kulluk edin .” Dedim .
“ Hayat veren ruhtur , beden hiç işe yaramaz . Size söylediğim sözler ruhtur .”
Şu halde hayat ruhtur , o da görülmeyeceğine göre sizin “beni gören beni göndereni görür” sözünüz de ne oluyor!.. Bu iki İncil sözü , tezat teşkil etmiyorlar mı ?..Burada hem görülüyor , hem görülmüyor !...Hangisidir ?.. ruh mu , beden mi!..
Bize göre hem beden , hem ruh...Bu ikisi bir bütündür , birbirlerinden ayrılmazlar..
İnsanın ruhi hasletleri , bedenin üzerinde tezahür eder...İsa’nın , bedenle çarmıha gerilerek dünyanın günahını ödediğini iddia ediyor sunuz, hem de hayat için bedene ihtiyaç duyulmadığından bahsediyorsunuz ?..Şayet İsa, bedensiz olsaydı , çarmıha nasıl gerilerek günahlara kefaret olacaktı !..
“Ten zîcân-ü cân ziten mestur nist
lîk kesrâ dîd cân destur nist .”
Vakia ten ruhtan , ruh tenden gizli kalmış değildir . Lakin ruhu görebilmek için kimseye izin verilmemiştir .
Kur’an da ruh hakkında :
“ Sana ruhu sorarlar , de ki :
- O ruh , Rabbımın emri cümlesindendir . Zaten size az bir ilimden başkası verilmemiştir.”
“ Emirlerim kendinde olup , onları tutandır ki , beni sever . Beni seven babam tarafından sevilecektir .
Allah’ı sevenler, Hz. Muhammed(s a ) in yolunda yürüyenler ve Allah’ın bütün emirlerini yerine getirenlerdir. Bunlar, Allah’ı sevdikleri gibi Allah ta onları sever . Kur’an bunu şöyle dile getirir :
Ey Rasulüm , insanlara söyle, eğer siz Allah’ı seviyorsanız , yalnız bana , Allah’in gönderdiği hak yola uyun ki Allah ta sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Çünkü Allah , çok yargılayıcı , çok esirgeyicidir .”
De ki : Allah’a ve Peygambere itaat edin . Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz ki , Allah ta o kafirleri sevmez .”
“ Size artık kul diyemem, çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez .”
Neden Allah , inananlara kul diyemiyor . Yarattığı insanlara ne diyecek !..Kendisine inanmak, ibadet etmek , kul olmak değil midir ?..Eğer kul , efendisinin yaptığını bilmezse onun kulluğu yani Allah’a inanışı nerede kalır?..
Bilakis Cenabı Hak , bizim kul olduğumuzu ezelde nefislerimizi şahit tutarak ruhlarımıza sormak suretiyle çerçevelemiştir Şöyle ki: “ Hani Rabbın, Adem oğullarından , onların sülblerinden zürriyetlerini çıkarıp, kendilerini nefislerine şahit tutmuş .
- Ben , sizin Rabbınız değil miyim ?..demişti .
- Onlar da :
- Evet , Rabbımız !.. Şahit olduk, demişlerdi .
- İşte bu şahitlendirme , kıyamet günü :
- Bizim , bundan haberimiz yoktu , dememeniz içindi .”
“Kul , efendisinden büyük değildir .”
Hani artık size “ kul “ diyemem, diyordu!..Kul, efendisinden büyük , değildir de ne oluyor!..O halde onlara kul, diyor ve İncil’deki söze karşı tenakuza düşüyor . Çelişki , çelişki !...
“ Orada duran memurlardan biri İsa’ya tokat vurdu .”
Bu nasıl olur ?..İsa , Allah’ın oğlu olsun da , insandan tokat yesin!...Nerede kaldı O’nun , hâşâ Allah’n oğlu oluşu ve küçük Allah’lığı!...
“ Benim krallığım , bu dünyadan değildir .
Allah Allah !..Bu dünyadan başka krallık sürülecek , başka bir dünya da mı var ?..Demek varmış ki , bu sapıklar sayesinde onu da öğrenmiş olduk !..Biz, kati surette inanıyoruz ki, bu dünyadan başka insanların hüküm süreceği , kral olacağı bir dünya yoktur !.. Ancak , bu âlemde yaptıklarımızın , hesabı görüleceği ; Allah’ın hükmü icra olunacağı , yalnız ve yalnız sonsuz kudret sahibi Allah’ın iradesi hakim olacağı ahiret âlemi vardır . Yoksa İsa’nın olmayan krallığı değil!...
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR