Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Ergene Belediyesi 132 Çocuğu Sünnet Ettirecek
Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu eğitime başladı
Ergene’de Çocuk Oyun Parkları ve Dinlenme Alanları Dezenfekte Edildi

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-32

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-32
12.10.2018 / 12:11
İ S A’ N I N Ç A R M I H A
G E R i L M E İ F T İ R A S I
Bu konuya yukarıda temas etmiştim. Fakat, gerçekleri tekrarlamakta fayda mülâhaza ettiğim için yeniden söz konusu etmeyi uygun buldum :
“O vakit İsa’yı aldılar , o İbranice “ Golgota “ denilen kafa kemiği adındaki yere kendi haçını taşıyarak çıktı . Orada kendisini ve onunla beraber başka ikisini , İsa ortada ve iki yanında birer kişi olarak haça gerdiler.”
İsa , haça gerilmemiştir . Bu külliyen buhtandır . O da diğer Peygamberler gibi Hak Peygamberdir . Hâşâ ne Allah’ın oğlu , ne de Rab’tır . Bunlar birer iftiradır !..Sonra hâşâ Allah kabul ettiğiniz İsa , çarmıha gerilince dünya Allah’sız kalmayacak mıydı !..O zaman her şey hercümerc olmayaca mıydı? Gerçi İsa , hiçbir vakit çarmıha gerilmedi : Çünkü Cenab-ı Hak , Kur’an’da bu gerçeği şu şekilde ışığa çıkardı :
“ Yahudiler gizlice hileye saptılar, Peygamberliğine inanmadıkları İsa’yı , birden bire öldürmek için bir adam seçtiler . Allah’ta öldürmek için gelen adamı İsa’ya benzetti ve Yahudilere onu öldürttü . İsa’yı da yükseltip kaldırdı . İşte böylece onların hilekarlıklarına karşı koydu . Allah , hilekarlıkları en iyi bilendir .
ki Allah , İsa’ya şöyle dedi :
Ey İsa!..Şüphesiz onlar değil, seni Ben vefat ettiririm . Seni Kendime yükseltip kaldıracağım..Seni , sana inanmayan kafirlerin içinden tertemiz ve hiçbir zarar dokundurmadan kurtaracak da Benim . Senin Peygamberliğine inananları da kıyamete kadar kafirlerin üstünde tutacak yine benim . Sonra dönüp delişiniz bana olacaktır . İşte o zaman, ihtilaf edip durduğunuz işler hakkında asıl hükmü Ben vereceğim .”
Allah’ü zü’l- Celal’in kat’i beyanından da anlaşıldığı gibi İsa , öldürülmemiş , Allah katına yükseltilmiştir . Hz. Muhammed (s.a ) , O’nun kıyametten önce yeryüzüne gelip , eceli ile öleceğini bir çok hadislerinde bildirmiştir . Onlardan bir tanesi şöyledir :
- “ İsa , ölmemiştir . Kıyamet gününden evvel , size dönecektir.”
Sakın ha , ey Hıristiyan ve misyonerler !..İsa gelecek, İncil’le hükmederek bizi kurtaracak diye heveslenmeyin ve heyecanlanmayın !..Çünkü O, geldiği zaman iki âlemin Efendisi Hz. Muhammed’e(s.a) tabi olacak, elinde herkese hitap eden Yüce Kur’an bulunacak ve İslâm Şeriatı ile hükmedecektir...
Bu , kat’iyyetle böyle biline ve böyle iman edile !..
- Ey Hıristiyan ve misyonerler !..Sizler, İsa’nın Peygamberliğine inanmadığınız gibi diğer Peygamberleri de tanımıyorsunuz!..Bizler, öyle miyiz?.. Asla!.. Adem’den tutun da Nuh, İbrahim, Ya’kub,Yusuf, Davut, Musa ve İsa...Ve diğerleri...Hepsine inanırız!.. Muhammed Mustafa (s.a ) son baş tacımızdır...
Siz , O muhterem Peygamber İsa’ya hâşâ, Allah’ın oğlu diyerek taabbud ettiniz!..Biz, hiçbir zaman böyle dalalete düşerek ahmak sapkınlardan olmadık!.. bizler , hakikatları Kur’an’ın yardımıyla aklın süzgecinden geçirerek bulduk. İspatsız , aklın ve mantığın kabul etmediği hiçbir şeye inanmadık...Siz , bizi de kendinize benzetmeye, doğru yoldan çıkarmaya çalışıyorsunuz!.. Ama nafile...Bu hususta Allah’ın hükmünü dinleyin: ( Hz. Muhammed’e) De ki :
“-Ey kitaplılar!.Kendiniz, İslâm’ın Hak olduğunu kitaplarınızda okuyan şahitler olduğunuz halde, niye iman edenleri Allah yolundan , kendiniz onda bir eğrilik aramaya yeltenerek, döndürmeye çalışıyorsunuz . Allah , ne yaparsanız gafil değildir . Bilir.”
Şimdi de Allah’ın Hıristiyanları ve Yahudileri , Hak dinine İslâm’a davet edişini dinleyelim :
“ (Habibim Muhammed (s.a) , De ki :
Ey ehli kitap ey Hıristiyanlar ve Yahudiler!.. Gelin hepiniz , sizinle bizim aramızı birleştirecek olan Hak ve âdil bir kelime üzerinde toplanalım .Şöyle ki :
- Allah’ı yegâne tek tanrı tanıyalım .
- O’ndan başkasına kulluk etmeyelim .
- O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım .
- Allah’ı bırakıp da, kimimiz kimimize Rab demeyelim .
- Allah’tan başka, kimsenin Rab olamayacağına inanalım .
Buna rağmen eğer yine yüz çevirirlerse , o halde deyin ki : - Şahit olun , biz muhakkak Müslümanlarız .”
- Ey Hıristiyanlar ve şaşkın misyonerler !...Yukarıda zikrettiğim ayette , Cenab-ı Allah’ın çağrısı !.. Bu çağrı , yeni bir şey değil , bütün Peygamberlerce bu yapıldı size!..Son olarak da Kur’an yoluyla Hz. Muhammed (s.a.) in hitabıyla size ve bütün insanlığa bildirildi . Artık bundan hâlâ gafil ve vurdum duymaz oluyorsanız , vay halinize !...akıbetiniz cehennem , cehennem!.. Ne yazık ne yazık !...
- “ Ey kitaplılar ! Kendiniz Tevrat’ta ve İncil’de , görüp ve bilip dururken , Allah’ın ayetlerini niye inkar ediyorsunuz ,”
- “ Ey kitaplılar ! Niye Hakkı batıl ile karıştırıyor , gerçeği gizliyorsunuz ? Halbuki bunu bilip duruyorsunuz da .”
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR