Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
16 TON KONSANTRE YÜZEY DEZENFEKTANI KULLANILDI
Maske ve Kolonya Dağıtımımız Sürüyor
KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-43

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-43
25.10.2018 / 11:58
İSLÂMİYET :

Hz. Nuh : “Müslümanlardan olmakla emrolundum .”
Hz. İbrahim, Hz. İsmail:”
Ey Rabbimiz!. Bizi, Sana Müslüman olanlardan kıl.”
Hz. Ya’kub: ”Şüphe yok ki Allah, razı olduğu İslâm dinini sizin için seçti. O halde siz, Müslüman olarak can verin.”
Hz. Musa: “Eğer Müslüman iseniz, Allah’a tevekkül edin.”
Hz. Musa’ya inanan Firavunun sihirbazları: ”Ey Rabbımız, üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür.”
Hz. İsa’nın Havarileri: “ Allah’a iman ettik ve sen şahit ol ki, biz gerçekten Müslümanlarız..
“Hz. Süleyman’a inanmış Saba Melikesi: “ Şimdi Süleyman’nın beraberliğinde âlemlerin Rabbı olan Allah’a teslim olup Müslüman oldum.”
Bir salih kişinin duası:
“Zürriyetim hakkında da benim için salah hali nasip eyle . Çünkü ben, tövbe edip Sana döndüm ve ben gerçek Müslümanlardanım.”
İslâm’dan önce gelen Peygamberler , hemen hepsi Müslüman’dır . Görevlerini İslâm yoluyla yapmışlardır.Onların, o zaman Hak dinlerine giren salih kişiler de Müslüman olmuşlardı. İslâm: Hz. Adem’den iki cihan Efendisi, bütün insanlığın iftihar vesilesi Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a) e kadar bütün Peygamberlerin tebliğ ettikleri gerçek dinin adıdır. Fıtridi, yani insanların kalbine ilhak edilmiş Hak dindir. Nitekim Kur’an’da:
“Sen, yüzünü bir hanif olarak dine, Allah’ın fıtratına çevir ki O, insanları bu fıtrat üzerine yaratmıştır.”
Kur’an: Yahudi ve Hıritiyanları uyarma babında şöyle buyurur:
“Yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o elçiye, Muhammed’e , O, ümmi Peygambere uyanlar var ya , işte Peygamber onlara iyiliği emreder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O Peygambere inanıp, O’na saygı gösteren, O’na yardım eden ve O’nunla birlikte gönderilen Nur’a, Kur’an’a uyanlar var ya, iştekurtuluşa erenler onlardır.”
“İşte böylece sizin , insanlığa şahitler olmanız, Rasûl’ün de size şahit olması için sizi, mu’tedil bir ümmet kıldık .”
- Kolay ve Yüce bir Hanif Dini neşvüneması...
- Aklı yormayan, içinden çıkılmaz olmayan , gayet mantıklı bir inanç sistemi...
- Ruhları itminan eden, onlara ferah , heyecan ve feyezan duygularını kazandıran ibadetler...
-Ruhları kemâle erdiren, insanlara yasakladığı çirkin ve kötü şeyleri men eden , insanlar arasında ictimai huzuru ve barışı sağlayan: Peygamber ifadesiyle:
-“ İyi ahlâkı tamamlamak için gönderildim .”
-“ Sana yapılmasını istemediğin şeyi , başkalarına yapma .”
-“ Başkaları aç yatarken , kendisi tok gezen bizden değildir .”
Kur’an buyruğu ile:
-“ Sen, yüksek bir ahlak üzeresin.” Diyen bir ahlâk nizamı...
-İslâm, teslim olmak, Allah’ın dinine girmek, boyun eğmek; Yüce Allah’a ve O’nun Peygamberine itaat etmek, Rasûlüllah Efendimizin İslâm adına getirdiği ahkamı dil ile ikrar, kalp ile tasdik etmektir. Bu Dinde Allah’a imandan başka, tüm Peygamberler, Semavî kitaplar, Melekler, Ahiret günü, Kaza- Kader, Hayır ve şerrin Allah’tan geldiği inancı vardır .
-“ Bu gün sizin dininizi kemale erdirdim , üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm’ı seçtim.”
-“ Kim, İslâm’dan başka bir din ararsa , o , istediği din asla kendisinden kabul olunmaz ve Ahiret’te de o , zarara uğrayan cehennemliktir.”
-“.... bu ümmetten Beni duyan biri ; Yahudi olsun , Hıristiyan olsun, duyduktan sonra Benim getirdiğim Kur’an’a ve Bana inanmazsa mutlaka o, cehennem ehlindendir.”
-“Bugünkü iyi Hıristiyanların da Cennete gidecek”, diyen ilâhiyatçı bozuntularının bu ayetten kulakları çınlasın!..
Burada bir nebze olsun üç Semavi dinden bahsettim. İlk ikisinin, İslâm’ın karşısında hükmü kalmadığını ve bozulup tahrifata uğratıldığını ifade ettim. İslâm’ın yüceliğini, O’na inanmayanların akıllarını başlarına toplayarak bir an evvel O’nu tasdik ederek kurtuluşa ermelerini ihtar ettim.Rasûl adına şahid ol yarab!...Duam , samimi ihlasımın feveranıdır!..
Ayrıca İslâm’ın diğer dinlere üstünlüğü:
-İslâm, çağlara meydan okuyan ve arkasından sürükleyen bir dindir !..
-İslâm, Kur’an indirildiğinden beri zamana ve asra hükmetti, zaman O’nu izledi !..
-İslâm, materyalizme de pozivitistlerin de felsefesine hakimdir!..
-İslâm, âlemlere hâkim iken diğer muharref dinler, zamanların ve kavimlerin öldürücü darbelerine mukavemet edememişler ve kaybolup gitmişlerdir!..
- İslâm, insanı en üstün varlık kabul eder!..
- İslâm, insanı sömürmez!..
- İslâm, maddi âlâyış ve lüksü yasaklar!..
-İslâm, kazancı alınteri damlacıklarında kabul eder!..
- İslâm, biriken sermayeyi ahlâkî ve insanî verilere göre zekat olarak , fakirlere dağıtır !..
-İslâm, faizi, gayri meşru kazancı, her türlü şans oyunlarının gelirini insanların tembelliğine destek olduğu için yasaklar ve haram kabul eder !..
- İslâm, sulh, sükûn, emnü emân, kurtuluş ve selâmet demektir !..
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR