Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Büyükşehir Belediyesi Personeli Bayramlaştı
htiyaç sahibi ailelerin bayramlığı Süleymanpaşa Belediyesi’nden
Başkan Albayrak Kurban Bayramı'nda Vatandaşlarla Buluştu

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-45

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-45
27.10.2018 / 09:10
H Z. M U H A M M E D S. A . İ F T İ R A L A R...
Yahudilerin, Hıristiyanların ve misyonerlerin Peygamberimiz efendimiz Hz.Muhammed(s.a)e iğrenç ve küstahca saldırıları ise şöyle :
1 – Muhammed’in hiçbir mucizesi mevcut değildir !..
2 – Muhammed, nefsine düşkünlüğünden çok kadınla evlenmiştir !..
3 – Muhammed, günahkardır, günah işleyenden peygamber olmaz !..
4 – İsa, son peygamberdir, artık ondan sonra peygamber gelmeyecektir!..
Diğer taraftan, taassup derecesinde Hıristiyan Katolik olan “İlâhî Komedya “nın yazarı Dante sapkını;
Peygamberimizi, “ara bozucu ve bölücülerin” arasına katarak hâşâ cehennemin sekizinci katına lâyik görür!..
İddiaya göre Rasûlüllah Efendimiz, Hıristiyan ve Kardinalmış!.. Kendisine papalık va’d edildiği halde yerine getirilmeyince; öfkelenerek intikam duygusuyla İslâm dinini kurmuş!..
Hâşâ sümme hâşâ!..Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, hiçbir zaman Hıristiyan değildi ve olmadı da... O, İslâm’ın temeli Hanif dini üzere geldi... Sonra da kendisine 23 yılda İslâm verilerek , bütün âlemlere, O Kurtuluş Dinini bildirdi...Dinleri peygamberler kurmaz, Hz. Muhammed de, din kurmamış, Allah’ın gönderdiği dini tebliğ etmiştir!..
Kur’an’nın ayetleri, bizzat Allah Zü’l- Celal’in buyruklarıdır:
“ Sana bu Kur’an’ı, her şeyi açıklamak için gönderdik...”
“Kur’an , kendisine Allah’tan ilka edilegelen bir vahiyden başkası değildir .”
“Doğrusu Kur’an’ı biz indirdik , O’nun koruyucusu elbette biziz.”
“Hayır Kur’an, kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde yerleşen apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi, zalimlerden başkası bile bile inkar etmez .”
“Bu Kur’an, Allah’tandır , başkası tarafından uydurulmuş değildir. ...Âlemlerin Rabbından geldiğinde şüphe yoktur.” “
Ey Muhammed!.. Senın için “O’nu uydurdu mu?” diyorlar. Sen de de ki:
- O’nun sûrelerine benzer bir sûre meydana getiri bakalım, tabii ki iddianızda samimi iseniz. Allah’tan başka yardımcılarınızı da çağırınız.”
- “ .....eğer insan ve cinler, şu Kur’an’nın bir benzerini getirmek üzere toplansalar , yine onun benzerini getiremezler. Birbirlerine yardımcı olsalar da nafile, bunu başaramazlar!..”
Muhammedd(s.a.) in mucizeleri yok mu?!...Ya bunlar ne!..
- En büyük mucize Kur’an -!...İnceleyin, görürsünüz -!..
- Şakku’l- Kamer !..
- Parmaklarından su fışkırması!..
- Kütüğün inlemesi!..
-Ağacın gelip şehadet etmesi!..
- Dualarının rededilmemesi!..
-Yemeğin çoğalması!..
-Geçmişin katmer katmer en uç noktasına kadar bütün olayları haber vermesi!..
- Yaşanmış ve yaşanacaklarını tek tek bildirmesi!.
- Mi’rac mucizesi!...
Bre cehennem odunu azılı kafir, bu saydıklarım mucize değil de nedir?
Peygamberlere bu şeni’ iftiraların karşılığı alevli cehennem ateşidir !..
Niye çok evlendi ... Nefis düşkünlüğünden mi?.. Hâşâ!...
Dinî .
Ailevî .
İctimaî .
Emanet .
Koruma .
Sebepleriyle çok evlilik yaptı !..
Peygamberlerin hemen hepsi ismet sıfatına sahiptir. Asla ve kat’a günah işlemezler, günahtan beridirler, masumdurlar!..
Peygamberler, sıdk sahibidirler asla yalan söylemezler!..
Peygamberler , fetânet sahibidirler O’nlarda gaflet , hamakatlık yoktur!..
Peygamberler , emnü emân sahibidirler , asla ihanet etmezler!..
Peygamberler, iffet ve ismet sahibidirler, kendilerinden gizli- aşikâr günah sadır olmaz !..
Peygamberler, tebliğ sahibidirler, şeriat hükümlerini noksansız insanlara iletirler !..
Peygamberler, Allahü Tealanın “siyâneti”nde çekip- çevrildikleri için kâmil ve mükemmel insanlardır!..
Öyle Yahudi ve Hıristiyanların, en şen’i bühtan ve en çirkin iftira, hücum ve ithamlarından beridirler, masumdurlar!..Yukarıda sıraladığımız , çirkin iftiraların hiç birine muhatap değillerdir !..Böyle biline!...
O’nlar, aldıkları ilâhî fermanları, hiçbir şekilde değiştirmeden, hainlik etmeden insanlara ulaştırdılar, onları uyardılar... Ben buna, hal dili ve gözüyle şahidim Yarabb!..
Tekrar hatırlatalım , şu anda üç semâvî dinin halihazırda Allah inancını:
Yahudiler , Kur’an’da İsrailoğulları diye geçer. Uydurmalarına göre güya Ya’kub aleyhisselâm, hâşâ Allah’la güreş tutmuş da Allah da ona İsrail adını vermiş, miş!..
Yahudiler, Allah’ın hak kitabı Tevrat’ı tahrifata uğratıp sapıttıkları zaman , gerçek bir Tevrat’ın sandıkta olduğu, salih zat Üzeyr’in unuttuğu ilâhî hükümler rüyasında tekrar öğretilir. O da, İsrailoğullarına Tevrat’ı aynen açıklar . Bunun üzerine Yahudiler , O’nun büyük bir öğreti sahibi ,üstün bir kişi diye , O’na hâşâ “ Üzeyrinü
b-nüllah “ Üzeyr Allah’ın Oğulu “dur, iftirasını yapıştırırlar !..
Hıristiyanlar ise Nasârâ Nasrânî olarak zikredilir . Ama Pavlus kafir zındığının yaftası ile bu din Hıristiyanlık olmuş, muş!.. İşte bu Hıristiyanlar da boş dururlar mı !.. Bu Pavlus’un yönlendirmesi , ve İncil’in tahrifatı, dört İncil’in uydurulması ile Hz. İsa’ya hâşâ “ Mesihü
b-nüllah “ İsa Allah’ın Oğlu
“duru uygun bulmuşlardır!.
Hem Yahudiler ve hem de Hıristiyanlar şuna kat’iyyetle inansınlar ki, ne Üzeyr ve ne de İsa , hâşâ “ İbnüllah “ tır . Yani “ Allah’ın Oğlu “ asla değildir !... Ya nedir öyleyse ?..
Her ikisi de “ İbnüllah “değil, “ABDULLAH “tır. Yani hâşâ Allah’ın oğlu değil, Allah’ın kuludur !..
Bu sapık inanışlara karşılık , Allah için ne der: “ Allah, tektir. Her şeyden müstağni ve her şey O’na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.
Allah birdir. Benzeri ve eşi yoktur , mekanlardan ve zamanlardan münezzehtir . Öyle babalık- oğulluk,ruhül kuduslük olan “Teslis “ üçleme, O’nun şânına, Rab, oluşuna isnad edilemez !.. O, yücelerden Yüce’dir !..
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR