Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
TEKİRDAĞ ŞEHİDİNİ UĞURLADI
Barolara ilişkin kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
KATARLILAR FSRU’NUN NERESİNDE?

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-49

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-49
01.11.2018 / 11:26
R A P O R L A R...
R A P O R L A R !
Raporlar hazırlamışsınız hazırlamışsınız, üzerlerine gitmedikten sonra, ilgisizmişiniz gibi seyretmişsiniz, o zaman bu raporlar ne işe yararlar?..
Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürüğü, Ankara Ticaret Odası Raporları!..
Askerlerimiz askerce, Emniyet kuvvetlerimiz , bu misyonerlerin üzerine niye gitmezler ve bunları tardetmezler?
Bilhassa ATO’NUN Raporuna göre: Ülkemiz işgal edilmiş, bölgelere ayrılmış da bizim umurumuzda değil!..
Misyonerlik faaliyetleri Türkiye’mizi sarmış, Güney Kore, ABD, İngiltere, Kanada ve İsveç gibi ülkelerin misyonerleri, aktif faaliyet halindedirler!..
Bunların merkezleri:
- Ermeni Toprakları.
- Avrupa Kiliseler Birliği.
- Ortodoks Kiliseler Birliği.
- Düna Kiliseler Birliği.
Bu gurupların yönlendirdiği misyonerler, Türkiye’mizin bilhassa büyük şehirlerini, turistlik bölgelerini parsellemiş durumdadırlar!..
- Karadenizde Pontus,
- Güneydoğuda Yezidilik ve Hıristiyan Kürtleri.
- Doğu Anadolu’da Ermenilik.
- İstanbul ve Ege’de Hıristiyanlığın ilk zamanlarına dönüş.
İşte öncelikle buraları Hıristiyanlaştırarak eski canlılığını kazandırmak için büyük bir uğraşı içindedirler!..
Peki misyonerler, bu kadar büyük çalışmaları hangi güçle yapıyorlar, yani maddî kaynakları nereden geliyor?
Dünya Kiliseler Birliği, Vatikan, Amerikan Lüther Kilisesi, Alman Bremen Kilisesi, Noel Baba vakfı, Kutsal Kitapları Araştırma Derneği, gib yerlerden müthiş dolarlar yağıyor, çok büyük yardımlar alıyorlar. Böylece misyonerlerin, para sorunları ortadan kalkmış oluyor ve İnsanları bol dolar dağıtarak kandırıyorlar!..
Gelelim Türk Silahlı Kuvvetlerinin hazırlattığı rapora:
- Kürt ve Alevî vatandaşlara musallat oldukları, ikibin yirmi yılına kadar nüfusun yüzde onunu Hıristiyanlaştırmayı ve en az bir milyon İncil dağıtmayı öngörmüşlerdir!..
- Ülkemizde Protestanların kırk yedi,Bahailerin dokuz, Yehova şahitlerinin yasal olmayan altmış dokuz kiliseleri vardır.
Vatikan’da Papa II . Jean Paul 1999 da yaptığı bir kouşmada:
- Birinci bin yılda Avrupayı,
- İkinci bin yılda Amerika ve Afrika’yı Hıristiyanlaştırdık.
- Şimdi geldi üçüncü bin yılda Asya ve Ortadoğu’ya !..
Prof .Dr. Ramazan Özey’e Göre, “Papanın bu sözleri, üçüncü Haçlı Seferleri’ni başlattığının ilânıdır.Müslümanlar bunu göremiyor mu ? Daha neyi bekliyorlar? 21. Yüzyıl boyunca, yani üçüncü bin yılda, Ortadoğunun tamamen Hıristiyanlaştırılması ile birlikte tüm Asya kıtası da Hıristiyanlaştırılacaktır. Bunda en büyük engel Türküye görülmektedir Papa’nın emri üzerine Vatikan harekete geçmiş ve misyonerlerinin büyük bir bölümü, Güney Kore’den Türkiye’ye yönlendirilmiştir. Güney Kore’den, dış görünüşü
Artık oraları da Hıristiyanlaştırdı mı, dünya hakimiyeti Hıristiyanlarındır !..
Hıristiyanlar, ülkemizde turizme de el attılar. Kapadokya, Efes bilhassa Yalvaç
İsa’nın havarilerinden Antiocheia, Hıristiyanlığı buralardan yaymaya başlamış olması sebebiyle burayı bir üs olarak görürler!..Efes ve civarı da hâkeza.

K I Ş K I R T M A V E Ü L K E Yİ B Ö L M E
Misyonerlerin bugün hedefi bu: Müslümanları devletinden, dininden, millî ve manevî mefahirlerinden soyutlama, kışkıtma ve bu değerlere bağlılıklarını zayıflatma, kafalarını karıştırıp ve böylece ülkelerini bölmek!..
“Kudüs Elden Gidiyor“ diye yılların öncesinde, yaygara kopararak Batı’nın çapulcularını, maceraperestlerini üzerimize saldırtan Papa Urban, papaz Piyer Lermit, kisveleri gibi ruhları da kapkara papazların; karşılarında Kılıç Arslan’ları, Salâhaddin Eyyûbi’leri bulacaklarını, kılıçtan geçirilip yok edileceklerini nereden bileceklerdi?..
Yollarda rastladıkları insanları bilhassa çocukları kesip parçalayarak sonra da kızartıp yiyen bu haçlılar değil miydi?..
Bugün ülkemizi istilâ eden misyonerler de bugünün Papa Urbanları, Piyer Lermitleri değiller mi?..
Ayni taktik, ayni strateji!..
Bir nevi geçmişin haçlı zihniyetinin öcünü almak , Türkiye’yi işgal etmektir. Tek fark, kansız, savaşsız; buna mukabil aldatma, kışkırtma, sahte ve sinsi sevgi tezahürleriyle cahil Müslümanları kendilerine bağlamak!..
Bu arada Fener Patrikhanesi tam bir fesat kumkuması , İstanbul’un sırtında irinli kan çıbanı gibi!..Hedefte mutlaka ve mutlaka Heybeli Ada Ruhban Okulunu açtırmak!.. Burada yetiştirecekleri Türk düşmanı papazların hayali ile yaşamaktadırlar!..
Vaktiyle Atatürk,” bu fesat ve hiyanet ocağının yeri Yunanistan ”dır, demişti.
O devirde pek bunun üzerine gidilmemiştir. Yalnız Yunanistan ve İngiltere, Türkiye’deki Hıristiyanların, temsilcisiz kalacağından dem vurarak, siyasî ve hukukî hakları elinden alınarak sadece din temsilcisi olarak Patrikhane, Türkiye’de bırakılmıştır.
Fener Patrilhanesi söz kunusu edilince, buradaki “Kin Kapısı “ndan bahsetmek gerekir. Bu kapı, Osmanlı’lar zamanında devlete hiyanet eden bir papazın asılmasıyla kapatılmıştır . O gündür bugün bu kapı kapalıdır . Ancak orada bir Türk devlet adamı asılmadıkça bu kapı açılmayacaktır!..
İşte bu kapı, kin kapısı olarak bilinmektedir!..
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR