Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
“İbrice”  dalış turizminin yıldızı olmaya devam edecek
57. ALAY’IN KAHRAMAN KOMUTANI HÜSEYİN AVNİ’YE VEFA PROGRAMI DÜZENLENDİ
Tekirdağ’da sıcaktan bunalanlar denizde  serinliyor

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-61

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-61
15.11.2018 / 11:17
Hz. İ S A’N I N
B Ü Y Ü K M Ü J D E S İ
-
Bak,Hz.İsa , âlemlerin rahmet, sevgi , şefaat Efendisi Muhammed’i (S.A.V.) müjdeliyor!
- Nasıl mı ?.. Eldeki İncil’lerle, bilhassa Yuhanna İncil’indeki sözleriyle:
-İyi bilin ve inanın ki, Allah tarafından gönderilecek olan Faraklit, size her şeyi öğretecektir.
-Ben size kesin olarak söylüyorum. Benim gidişim hayırlı olacaktır . Ben gitmezsem Farkliyt gelmez. O gelince insanları doğru yola yönetecektir.
-Beni severseniz sözlerimi dinleyin. Farkliyt gelecektir.
Sizler, benim sözlerimi ve Allah’ın kitabını değiştiriyorsunuz. Fakat Faraklit kendiliğinden bir şey söylemez. Allah’tan aldığını aldığı gibi söyleyecek ve onu değiştirecek te bulunmayacaktır. Çünkü O, vahy yoluyla Kur’an’dan söylüyor.
-Farkliyt’in Yunanca’sı Muhammed ve Ahmed anlamındadır.
Adem peygamberden sonra gelen yedinci peygamber Uhnuh:
-Ahmed adında son bir peygamber, İslâm Peygamberi gelecek. O’nun etrafında toplananlara Havari değil, „Ashab-ı Kiram denilecek, bunlar doğru bir dini yürütecekler, Allah’ın birliğini yayacaklar ve öğreteceklerdir.
-Kendisine Peygamberlik gelecek kişi, geldikten sonra bütün ümmetler O’nda toplanırlar . 228
-Ey misyonerler !..Mukaddes kitap saydığınız , sahte İncill’er bile geleceği, Hz. İsa’nın ağzı ile müjdelenen eşref-ü mahlûkat, âlemlerin Peygamberi Muhammed Mustafa’dır. Salat ve selâm, O’nun üzerine olsun... Siz hâlâ O’na inanmamakta inat mı edeceksiniz !..

B Ü YÜ K A L M A N Ş A İ R İ
G O E T H E „N İ N İ M A N I
Kur’an’ı Kerim için:
-Bizi kendisine hayran kılarak iman etmeye zorluyor!..
Hepimiz erinde, gecinde İslâm dininin mensupları olmak zorundayız!.. Hıristiyanlık’taki “Mesih Allah’ın Oğlu” ilkesini kabul etmedim.Allah’ın vahdaniyetini ve Peygamber’in O’nun elçisi olduğunu, İsa’nın da , Adem , Musa , Davut , Muhammed gibi bir Peygamber olduğuna inanırım!..
Allah’ın Hz.Muhammed’in insanları birleştirmesi; geçmiş zamanlardaki kavimlerin helâk oluşlarını hatırlatarak cehennemden sakındırıp cennet vaad ederek nihayet Allah nezdindeki gerçek dinin İslâm olduğunu hatırlatırım.
Tevrat ve İncil , sadece bir menkıbeler şekline sokulmuştur.
Hz. Muhammed, Tevrat ve İncil’in aslına iman edenlerin, kesin olarak Allah’a iman ve itaat ettiklerini, bunun da İslâm olduğunu söylüyor!..
Müslümanlığın hiçbir eksiği yoktur ve ondan daha ileri değiliz!.. Hiç kimse de daha ileri gidemiyecektir!...
Goethe, belki kilisenin baskılarından korktuğu için alenen “Ben Müslüman oldum” demeye çekinmiştir!.. Yalnız 83 yaşında gözlerini hayata kaparken, eli ile kalbini işaret etmiştir!.. Eğer ölmeden önce Müslüman olduysa, Allah’tan kendisine rahmet dilerim!..
B A S K A B İ R U Y A RI!
İslâm’ı bozmaktan,Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi tahrif edilmiş bir din haline getirmekten başka bir amacı olmayan, şu “Dinler Arası Diyalog“ ve bunun getirilerini hiçbir zaman kabul edemediğim ve etmeyeceğim; bunun kurucusu ve başkanı, ayni zamanda Misyonerliğin de başkanı olan Louis Massignon’nun şu sözlerini duyduktan sonra , bu teşebbüsün , İslâm âlemi için tam bir tuzak olduğu kanaatına iyice vardım. Bakın bir konuşmasında daha önce yazdığım bu pasajı tekrar alarak yine yazıyorum, ne diyordu bu adam:
-Müslümanların her şeyini bozduk. Dinleri, inançları, ahlâkları ve insanî duyguları yok oldu.
Onların millî ve manevî değerlerini, Batı medeniyetleri potasında eriterek kendimize benzettik. İslâmiyeti öğrenmeyi, yaşamayı, namaz kılmayı Kur’an’ı Kerim öğrenmeyi suç ve gericilik olarak göstermeyi başardık.
14 asırlık ibadetlerini tartışır hale getirdik. Bir çok “ilâhiyatçı” yı iğfal ederek, satın alarak İslâmiyeti eleştirecek duruma getirerek, derin bir boşluğa düşürdük!..
Ne müthiş, garezli, intikamcı bir itiraf değil mi!..
Hani var da bu “Dinler Arası Diyalog”un faydasına inan ve de kabul et!..Bu hain teşebbüse alet olan din temsilcilerimize yuf olsun ki, yuf olsun!..
Ben inandım ki, bizim din bilgini ve ilâhiyatçılarımız , İslâm’dan taviz vermezler ve İslâm’ın yüceliği üzerine söz söyletmezler, lapır lapır tuzağa düşmezler!.. Ama heyhât!..
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR