Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
16 TON KONSANTRE YÜZEY DEZENFEKTANI KULLANILDI
Maske ve Kolonya Dağıtımımız Sürüyor
KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-65

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-65
20.11.2018 / 11:29
B R A V O N İ Ğ D E L İ LE RE !
Dursun Suna isimli yazarın Vakit Gazetesinde haber olarak bildirdiğine göre, Emniyet Güçleri, Hıristiyanlık prapogandası yapan 2’si ABD,1 Alman, 1 Güney Koreli 4 kişiyi yakapaça yakalayıp İl sınırı dışına atmışlardır. Ki bu misyonerlerin, parklarda, gençlerin arasında, üniversite öğrencilerine “İsa’nın Çilesi “kasedini, İncil, kitapçıklar, teyp kasetleri, dağıttıkları tespit edilmiştir . Niğdelilerin bu örnek hareketi, inşaallah diğer şehirlerimizin de uyanmasına ve misyonerlere yüz vermemesine önderlik etmiş olur!..

N E C İ P M İ L L E T İ M V E
G E R Ç E K KU L L A R
Aziz milletim, pırlanta gençlerimiz, İslâm’a koşun!.. O’nu iyice öğrenin. Kur’an’a koşun!.. O!nu da anadil gibi bilin. Sizin aradığınız her şey onda var!..Vatan sevgisi, insanlık hizmeti!..Size, İslâm’dan başka hiçbir din yol gösterici, önüne ışık tutucu olamaz!..
Size, O’ndan başka hiç bir din, iki cihan saadet ve mutluluğunu temin edemez!..
Sizler, hiçbir zaman misyonerlerin parlak sözlerine, cazip mansıplarına kapılmayınız!..
Sizler, onların desise ve ifalatlarına aldanarak dini, İslâm’ı terkedip; ifsad edilmiş, darbe yemiş, asrın atak hamlesi önünde asliyetini kaybetmiş muharref dinlere özenip,onlara yönelmeyiniz! Çünkü hem dünyanızı, hem de ahiretinizi heder edersiniz !..Bir defa insan, İslâm imanından çıktı mı, o kendisini felakete atmış olur!..Hafazanallah !..
Bir Müslüman dese ki:
- Ben, İslâm’da aradığımı bulamadım, din değiştireceğim Hıristiyan olacağım!.
Ben de ona:
- Kardeşim, sen İslâm’da ne aradın da bulamadın? Önce onu, ruhunun derinliklerine indirip araştırmasını yaptın mı, künhüne vakıf olabildin mi ki, din değiştireceksin!..
- Sonra sen, gideceğin Hıristiyanlıkta, veya başka bir dinde o aradıklarını bulacağına inanıyor musun?..Hiç zannetmiyorum ki, bulasın!..Hiçbir eksiği olmayan, bütün âlemlere hitabeden Yüce İslâm’da bulamadıklarını, hiç bir yerde bulamayacak, kendine ziyan ederek müşrik olacaksın!..
Böyle düşünenlere, İlker Çınar’ın macerası bir ibret levhasıdır :
Yıllar önce İlker Çınar, onyedi yaşında iken biraz merak saikasıyla kendisine musallat olan ve yakınlık gösteren bir misyonerin aldatmasıyla Hıristiyan olur. Efes’teki “ Tranus İncil Akademis“nde okur ve mezun olur.
Protestan Başpapazı iken bir çok çaresiz, zaaf sahibi Müslümanı aldatarak Hıristiyan yaptıklarını; bu yolla esas maksatlarının kültür erozyonu vücuda getirerek etnik grupların üzerlerine giderek Türk Ulusunu yok etmek, Kürtleri ve Alevileri decenere fitlemek, Doğu’nun yaşayış yapısını bozarak, dinî, millî, sosyalyal yapısını değiştirerek Batı’ya benzetmekti hedeflerimiz!..
“Tarsus Uluslar arası Protestan Kilisesi Başpapazı ve Ruhanî Lideri “İken Hıristiyanlık’ta aradığı manevî huzûru bulamadığını , kendisini boşlukta hissettiğini itiraf eden İlker Çınar, “ İlâhî huzur kaynağı, ruhları sükûna kavuşturan Yüce İslâm ” a tekrar döndüğünü, huzura kavuştuğunu, mutluluk gözyaşlarıyla anlatmıştır!..
Bir zamanlar, kilise babalarından emirler alarak uygulamaya koyan İlker Çınar, kurtuluşa, sulh sükûn olan İslâm’a kavuşunca ölüm tehditleri aldığını ama korkmadığını ifade etmiştir!..
İlker Çınar, ne mutlu san “Teslis “müşrikliğinden kaçıp “Tevhîd“ bahtiyarlığına koştuğun, kurtuluşa erdiğin için, cennete kavuştuğunu müjdelerim sana!..
Bahtiyarlık, saadet diyarına tekrar hoş geldin ki İslâm’ı terkederek misyonerlerin peşine takılacak , Hıristanlığa özenecek gafil, şaşkın, şuursuz , zaaf sahibi Müslümanları uyar !.. .............. Aradıklarını Hıristiyanlıkta hiçbir zaman bulamyacaklarını anlat onlara!..
Çıkar hesaplarıyla kandırılacakları, aldatılacakları, misyonerlerin müşrikliğine kapılarak cehennemi boylayacaklarını hiçbir zaman unutmasınlar!..
- Sonra heyhât çok yazık olur!..
- Veyl böyle, misyonerlere aldanacaklara!..
Necip milletim!..Senin karekterin mayan şunlarla yoğrulmuş:
Haça değil
Hilal’e koşmakla!..
Vaftize değil, Tevhid’e!..
Kiliseye değil ,
Cami’ye !..
İstikametle !..
İslâm imanındaki kelimeyi tevhid’den sonra;
İbadetlere:
Şehadet kelimesini ifadeyle!
Namaza!
Zekata!
Oruca!
Hacca!
Yönelmeyle!..
Örfünle!
Âdetlerinle !
Geleneklerinle!
Göreneklerinle!
An’anelerinle!
Teâmüllerinle!
Mefâhirinle!
Teâlî etmelisin!.
Böylece hep beraber mukaddes Vatan’ımızda Türk ve Müslüman olarak ayakta dimdik durmalı ve dünya durdukça, şanlı bayrağın altında öylece yaşamalıyız!..
Son olarak buna karşılık Hak dili ile misyonerlerin, bu taktik ve hezeyanlarını, saçmalıklarını, İslâm’ın söylemleri ile cevaplamaya, Kur’an’î hakikatleri izhar ederek bunların yanlışlıklarını ortaya koymaya çalıştım.
Cenab-ı Hakkın, mümtaz ve şerefli seçtiği biz Müslümanları, İslâm’la onurlandırdığı, muhteşem ve mükemmel inanç ve ibadetlerle, kul olma pâyesiyle müjdelediği ve bunlarla kemâlâta erebileceğimizi , ezelde ruhlarımızdan aldığı samimi ahitlerimiz üzerine Rasûlüllah’ın ifadesi ile tıpkı...
Kulum yürür Benimle, kulum düşünür Benimle, kulum konuşur Benimle; kulum dünya ve ahiret saadetine kavuşur Benimle ve böylece ebedî kurtuluşa varır Benimle....Hadis-i Kutsi muvacehesinde , bahtiyar kul olma kazanımlarının , hedef ve amaçlarının sonucudur.
Müslümanlar olarak biz buyuz!.. Bırakalım , görünüşte ve kayıtta Müslüman olan fakat hakikatta, bu hususta hiçbir etkinliği olmayan insanların, ruhlarının derinliklerinde İslâm’a yer vermemiş olmalarının, misyonerlere taviz vermeleri, anlamına geleceği bir vakiadır. Böylece onların tuzağına düşerek Hristiyanlaşmaları normaldir.
Bu gibileri İslâmdan habersizdirler ki, misyonerlerin peşine takılıp Hristiyan olmuşlardır. Yoksa şuurlu Müslümanlardan, İslâm’ı bırakıp Hristiyan olacakların çıkması mümkün değildir.
Bu kimselere, Kur’an’ı öğretsen dini bilgi versen, durum değişecek mi? Hiç zannetmiyorum. Çünkü ruhlarına İslâm’ı sindirememişler ve onu şuurlu olarak yaşamamışlardır.Bunlar, muallakta kalmaya ve Hristiyanlaşmaya mahkumdurlar..
Bugün İslâmdan başka nuharref ve batıl denilen dinlerde, şu muhteşem inanç sistemi yoktur: Allah’ın mümtaz kıldığı kullar ki , onlar da hidayete erdirilen Muhammed Mustafa (s .a .s .) Efendimizin şerefyâb ümmeti; Ahir zaman Peygamberinin yoluna sülûk edip , ayaklarının türâbı olarak, kendisi ile beraber:
“Peygamber ve inananlar, O’na Rabb’inden indirilene inandı. Hepsi Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine inandı.”
Ve Peygamberine, getirdiklerine iman ettikten sonra, Yahudiler ve Hıristiyanlar gibi Peygamberine karşı “İlâhî Hükümler” de pazarlığa kalkışmadılar !..
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR