Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
16 TON KONSANTRE YÜZEY DEZENFEKTANI KULLANILDI
Maske ve Kolonya Dağıtımımız Sürüyor
KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-67

MİSYONERLERİN HEZEYANLARI-67
22.11.2018 / 11:28
K U R ‘A N „D A K İ
P E Y G A M B E R L E R-2

8 – Hz . İsmail :
Rivayetler dizisi...
Allah’a yükselen, çok bol, şükran nişânesi...
Babası: Hz. İbrahim. Annesi: Hacer.
Ömrü: 137 yıl. Peygamberliği 97 yaşında iken başlamış, babasının şeriatı ile Tevhid bayrağını açmıştır. Hicaz ile Yemen’de meşhur Amelika’lıların peygamberidir.
Filistin’de M.Ö.1475 yılında doğmuş, mezarı annesi Hacer’le birlikte Hicr’dedir.
Babasıyla beraber Kâbe’yi bina yapan, annesi Hacer’le Zemzem’i bulan, Allah’a kurban edilmek istenen ümmetine namaz kılmayı, zekat vermeyi öğreten, yüksek meziyetli bir peygamberdi.
9 –Hz. İshâk:
Rivayetler dizisi ...
Hz. İbrahim’in ikinci oğlu. Eşi Sare ihtiyardı, kısırdı. Allah ona bu yaşta İshâk’ı lutfetti .
Yahudi rivâyeti: Hz. İbrahim, İsmail’i değil İshâk’ı kurban etmek istedi. Çünkü İshâk, Ya’kup peygamberin babasıdır, bir ismide “İsrail”dir. Yahudile , Hz. Ya’kup zamanından itibaren İsrailoğulları” adıyla anıldıkları için Hz. İbrahim, oğlu İsmaili değil, İshâk’ı kurban etmekte iken bir koç gönderiliyor ve İshâk böylece kurtuluyor!..
İsrailoğulları, Ya’kuptan geldikleri için İshâk’ı ön pilana çıkarırlar, kurban hadisesini de O’na bağlarlar!..
Hz. İshâk, Allah’ın inâyetiyle Şam ahalisine peygamber olarakTevhid’i kabul ettirmeye çalıştı. Yüzaltmış yıllık ömür sürmüştür.
Neslinden bir çok peygamberler gelmiştir. Mezarı Hz. İbrahim’in medfun bulunduğu yerdedir .
10 – Hz. Ya’kûp :
Rivayetler dizisi...
Doğarken ikiz kardeşinin topuğunu avuçladığı için topuk tutan anlamında, gece yolcusu...
Doğum yeri Şam . Ömrü.147 yıldır. İshâk’ın “İsrâil “lakaplı oğludur. Annesi, Rafk.
Dört eşinden oniki oğlu, bir iki kızı olmuştur. Hz. Yûsuf ve Bünyamin Rahil isimli hanımındandır. Peygamberlik görevi Haran-Mezopotamya, Filistin ve Mısır’dadır.İnsanları Hak yoluna Hz. İbrahim’in şeriatını uygulayarak çağırmıştır. Yahudilerin, bundan sonra ismi “İsralioğulları “olmuştur. Fesat İsrailoğullarını, Tevhid bayrağı altına toplamak çok zordu. Çünkü o bayrağı her zaman delmişlerdir.
Mısır’da vefat etmiş, oğlu Yûsuf nâşını Kenan diyarına getirerek atası Hz. İbrahim’in yanına defnetmiştir.
Şefkatlı, sır tutan, sabırlı, rüya tabiri yapan,çobancılık ve çiftçilik yapmıştır.
11-Hz Yusuf
Rivayetler dizisi ...
Artırsın veya Feryat, Nâle anlamlarında .Mü’minlerin artması...
Babası: Hz. Ya’kûp, annesi:Râhil. Doğum yeri: Haran veya Babil.Ömrü:120 yıl. Peygamberlik bölgesi :Haran, Şam, Ürdün ve Mısırdır.Tevhid bayrağı buralarda dalgalanmıştır .”Kaybolmuş Yûsuf, Kenan diyarına tekrar gelir gam yeme!”
Hz. Yûsuf, kardeşlerinin kıskançlık ihanetine maruz kalarak kuyuya atılmış, bir kervan tarafından kuyudan çıkarılarak Mısır’da saraya köle olarak satılmıştır. Sarayda da Maliye nazırı Kıtfir’in karısı Zeliha’nın iftirasıyla hapse atıldı. Sonunda suçsuzluğu anlaşılarak salıverildi. H. Yûsuf, daha sonra Zeliha ile evlenerek Mısır’a maliye nazırı olmuştur.
Hz. Yûsuf,güzelliğin sembolü idi. Peygamberimiz Hz. Muhammed!e kadar ondan daha güzeli gelmedi. Akıllı dirayetliydi Doğduğu zaman babası Ya’kûp 91 , dedesi İshak 151 yaşında İdi. Allah’ın rahmeti üzerlerine olsun.
Mısır’da vefat etmiş, yıllar sonra Hz. Musa, Hz. Yûsuf’un mermer sandukasını Mısır’dan
Çıkararak İbrahim peygamberin yanına defnetmiştir .
2 – Hz. Eyyûb:
Rivayetler dizisi...
Kaybolup , tekrar bulunan demek.güneşin batıp tekrar doğuşu... Babası: Mus. Annesi: Amos. Doğum yeri Şam diyarı. Hz. İshak’ın “İys “isimli neslinden Ömrü Doksanüç veya 140 yıl .Rem ile Şam bölgelerinin peygamberi. Öldüğü zaman “Bişr veya Zülkifl “isimli oğlu Şam’da peygamberliğe devam etmiş,Tevhid bayrağını omuzlamıştır. Hz. Eyyûb’ün mezarı Şam taraflarındadır. Hastalığı meşhurdur.Vücudunu yaraların sardığıdır. Sonradan Allah’ın verdiği şifa ile iyileşmiş ve peygamberliğe devam etmiştir.
Sabrın âbidesi , kâmil,doğru, cömert misafirperver bir peygamberdi.
13 – Hz. Şuayb :
Rivayetler dizisi...
Mübarek bir topluluğun simgesi.dalbudak salan...
Babası Mikail. Annesi bilinmiyor Lut peygamberin kızı olabilir.Hâsılı nesli Hz. İbrahim’e dayanır. Ömrü Üçyüz yıl.Doğduğu yer Medyen.Mezarı Şam veya Medyen’dedir.
İki kızı Safura, Hz. Musa ile evlenmiştir, diğeri Leyya’dır .
Putperest, dinsiz, hırsız, ahlâksız Medyen, Eyke halkını, tesirli nasihatlarına rağmen Allah yoluna sevkedemedi, Tevhid bayrağını tam dalgalandıramadı ...Sonunda yedi gün şiddetli, sıcak bir ateş bulutundan ateşler yağarak helâk edildiler.
14 – Hz .Musa :
Rivayetler dizisi...
Nil’de ağaçlık yerde bulunduğu için bu isim verilmiş...
Babası: İmran, annesi: Yuhabis, kardeşi: Üç yaş büyüğü Hârun...
Ömrü: 120 yıl. Doğum yeri: Menfis = Kahire.Mezarı, Lut gölü cıvarında Moab’da...
Kırk yaşına kadar Firavn’in sarayında evlatlık...
Medyen’e gidiş ve Hz. Şuayb’ın kızı Safura ile evlilik ...
Mısır’a dönüş ve Peygamberlik, Firavn’la otuz yıl mücadele ...
Peygamberliği için kendisine Tevhid bayrağında on emir yazılıydı :
Allah’a eş koşmamak ..Ana – babaya hürmet.. Zina yapmayacaksın..Faiz yemeyeceksin..Çalmayacaksın..Yalan şehadette bulunmayacaksın..Cumartesi istirahat edeceksin..Müzevirlik yapmayacaksın..Haksız yere adam öldürmeyeceksin..İsraf etmeyecek, iffeti koruyacaksın..
İsrailoğullarını, Kızıldenizden geçirerek Firavn’in zulmünden kurtarıp Tih sahrasına yerleştirme ..
Çocukken ağzına ateş aldığı için dili tutuk...
Allah’ı görmek merakından Allah’la konuşma özelliği ve “Kelîmullah” ismi...
Mucize kaynağı: Âsa...Devrin sihir ilmine karşı mücadele.Yed „i –Beyzâ= Nur saçan el.
Âsiye...Çocuk Musa’yı Nil’de bulup , sarayda koruyan gizli Müslüman üvey anne...
Firavn: Musa ile Hak ve küfür mücadelesi yapan Mus’ab oğlu Kâbu, ölümü üzerine oğlu
Mus’ab oğlu Velid = II . Ramses...
Kendisine dört büyük kitaptan biri olan “ Tevrat “ verildi .Otuz yıl Firavn’in sarayında, kırk Yıl Tih sahrasında, tevhid bayrağı omuzunda İsrailoğullarını Allah’a sevketmeye çalıştı. Ama nafile.Allah’ın emirleri hakkında , peygamberleri Hz. Musa ile pazarlığa girişen, bu uslanmaz İsrailoğullarını, itirazsız tevhid bayrağı altında toplamak çok zordu!..
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR