Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Ergene’deki Kadınlar Malkara’da El Emeği Ürünleri İle Fark Yarattı
Ergene’de Yağmur Duası Yapıldı
İYİ Parti Tekirdağ Heyeti Odamızı Ziyaret Etti

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

MÜTEKKEBİRLERİN YERİ - 2 -

MÜTEKKEBİRLERİN YERİ - 2 -
06.04.2019 / 09:06
Direnme yere, yer göçer,
Ömür tez gelir geçer,
Tevazu hep gönülleri açar,
Hakka dön, Hakka yalvar.Rasûlüllah sallallahü vessellem buyururlar ki:
“Hayatta üç şey, kişinin özüne zarar verir: Öfke, açgözlülük, kibir
“Allah, kibir gömleğim, büyüklük elbisemdir. Bunların birinde benimle çekişmeye, yarışmaya gireni hiç aldırmadan cehenneme atarım.”buyuruyor.
“Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise, Hakkı reddetmek ve insanları hor-hakir görmektir.”
Kibir: Kendini beğenmek, başkalarını küçümsemek, böbürlenmek, herkese tepeden bakmak , aşağılamak. Mütekebbir, neden cesaret alır, malından, şeklinden, çocuklarından, mevkiinden, giysilerinden, iman ve ibadetlerinden, kininden, hasedinden, velhasıl riyakarlığından kibrin zebunu olmuştur!..İnsanlık tarihinde nice krallar, şeddatlar, cebbarlar, firavunlar, Karunlar nemrutlar, mütekebbir olmaları yüzünden cehennemi boylamışlardır!..
Tarihin derinliklerinde nice kavimler, Allah tarafından helâk edilmişlerdir. Hemen hepsi mütekebbirane davranarak peygamberlerini yalanlamışlar, özellik olarak aşağılamışlar, kendilerini üstün görerek hakaretler yağdırmışlar, onları alt tabakadan sayarak, böbürlenmişler, her türlü işkencelere varana kadar reva görmüşlerdir. Bu kavimler: ÂD, SEMÛD, SEBE, HÛD, MEDYEN, EYKE, SODOM ve GOMORO, NEMRÛD, FİRAVUN!..
“ Karunu, Firavunu ve Hamanı helâk ettik. Andolsun ki Musa, onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlar, mütekebbirdiler. Halbuki azabımızı aşıp geçebilecekler değillerdi.” (Ankebut 39 )
Ad kavmi güçlü kuvvetli, uzun oylu, nerdeyse insan azmanı kimselerdi. Bu vasıflar onları cesaretlendirmiş, yeryüzünde kendileriyle baş edecek kimselerin bulunmadığı zehabına kapılarak Allah’ın büyüklüğünü bile hesap edememişler, “….Allah’ın onlardan daha güçlü olduğunu göremediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı “(Fussilet 15)
“….Şeytan onlara yaptıkları işlerini süslemiş, cazip hale getirince gurura kapılmışlardı. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi “ (Ankebut38 )
“Büyüklenerek bana ibadet etmeyenler, alçalmış olarak Cehenneme gireceklerdir” (Mü’min 60)
“Bu da sizin gibi bir insan, kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, hüsrana uğrarsınız”(Mü’minun 33-34)
“Onlara herhangi bir peygamber gelmeye görsün, mutlaka kibirlenerek onunla alaya başlarlar”(Hicr11)
İnkar eden o mütekebbirlere, dünya hayatı çekici cazip kılındı. Onlar , iman edenlerden kimileri ile alay ederler. Oysa korkup sakınanlar, kıyamet günü onların üstündedir”(Bakara 212)
“Andolsun , senden önceki Peygamberle de böbürlenerek alay edildi, bunun üzerine Ben de o mağrur inkarcılara , bir süre tanıdım , sonra onları kıskıvrak yakalayıverdim. O vakit azabım nasılmış gördüler”(Ra’d32)
“Azamet ve kibir bana mahsustur . Bu iki sıfatla bana ortak olmak isteyenlere , çok acıklı azap ederim “ (Müslim )
“Kişi kibirlenince, iki melek “ Yarabbi bunu alçalt, tevazu edince, bunu yükselt “derler .
Hz. Ali kerremallahü veche, kibirlenen bir gence şöyle demiştir:
“Topraktan yaratılan insan, toprak üstündekilere kibirle böbürlenerek hareket etmesi yakışık almaz “
Biz. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye gelince Firavun:
İsrail oğullarının kendisine, inandığı (ilahtan ) başka ilah olmadığına inandım ve ben Müslümanlardanım, dedi.
(Allah C.C ) : Şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri
( hayatın boyunca iman etmemiş) isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugün ise sekerat-ı mevt halinde iman ediyorsun, kabul değil) isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın!.. Bugün ise senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret ) alman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız ( denizden karaya atarak herkese cesedini göstereceğiz. ) Gerçekten insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden habersizdirler.” (Yunus 90 -91 )
Firavun değil, kim olursa olsun ‘yeis’i halinde inanmak kabul olmuyor. Hayatı boyunca iman etmemiş, yaptığı kötülükler bir film şeridi halinde önüne dizilince ölmekteyken, pişmanlık fayda vermiyor, kabul olmuyor.
“Halkı zulmediyorken yıkıma uğrattığımız nice ülkeler vardır kİ, şimdi onların altları üstlerine gelmiş ıpısız durmakta, kullanılmaz durumdaki kuyuları terk edilmiş bulunmakta, yüksek sarayları çın çın ötmektedir.” (Hacc 45 )
Kur’an “Sîrû fi’l –erdı “der. “Yeryüzünü dolaşınız.“Helâk edilmiş o geçmiş kavimlerin harabelerini görmek ve ibret almak gerekmektedir!..
Müslüman toplumunun fertlerinde bulunmaması gereken üç kelime, üç haslet vardır ki, onlar için bunlar beladır, toplum yarasıdır. Nedir bunlar:
1-Kibir
2-Haset
3- Tama’ , tamah
(devamı yarın)
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR