Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Başkan Yüksel Ergene Sinoplular Derneğinin Etkinliğine Katıldı
45 kişi yedikleri dönerden zehirlendi
Başkan Sarıkurt Zafer Mahallesi Sakinleriyle Buluşacak

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

MÜTEKKEBİRLERİN YERİ -4-

MÜTEKKEBİRLERİN YERİ -4-
09.04.2019 / 11:31
4-Tama’, tamah aşırı hırs, arzu, önlenemeyen istek; adeta bir yılanın çöreklenmesi gibi mallarının üzerine çöreklenme benzetmesi gibi kimselere bir şey vermeyerek cimriliğin babalığını yapar . Buna Karun en büyük misâldir.
Hani Karun’a , kavmi demişti k , “Şımararak sevinme . Çünkü Allah , şımararak sevince kapılanları sevmez”
Allah’ın sana verdiğinle ahiret yurdunu ara , dünyadan da kendi nasibini unutma. Allah’ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuğu arama.
Dünya malına aldanan , onun umursamazlığı hasediyle Karun kıssası , tamaha iyi bir misâldir. Kasas suresinde ayet 76 dan 81 bire kadar anlatılır.
Karun , ihtişam içinde kavminin içine çıktı . Dünya hırsıyla tutuşanlar , “keşke Karuna verilenler bize de verilseydi, demişlerdi …..”
Karun, Hz. Musa kavminden inancında ve ibadetlerinde düzgün ve fakir bir adamdı . Cenabı Hak , onu sınamak için vadiler dolusu davarlar, sürüler vermiş; ayrıca bir topluluğun anahtarlarını taşıyamayacağı kadar hazineler ihsan etmişti. O ise:
Bu malları ve hazineleri , kendimdeki bilgi ve hünerim , kabiliyetim sayesinde kazandım ,diyerek kibire kapılmıştır .Öyle ki , Hz. Musa’nın “ bu mallardan yosullara zekat ver, fakirlere ihsanda bulun “ uyarılarına aldırmayarak, inkara kadar gitmiştir.
İslamî bilgilere göre Allah, onu malları ve hazineleriyle yok edip batırmıştır.
“Hayatta üç şey kişinin özüne zarar verir: Kibir, öfke, açgözlülük “.(hadis)
“Malı bir seviyorsunuz ki , yığmacasına severek “ (Fecir 20)
“ Ki o , mal yığar ve onu sayar durur “ (Hümeze 2)
“Yemin olsun ki, sen onları yaşamaya karşı insanların en hırslısı olarak bulursun
“ (Bakara 96 )
“Açgözlülükten sakınınız . Çünkü tamah , sizden önceki kavimleri helâk etti. Tamah, onları halkın kanlarını dökmeye ve mallarını helâl saymaya sevk etti.” (Müslim)
“Âdemoğlunun iki vadi dolusu malı olsaydı, mutlaka bir üçüncüyü isterdi .Âdemoğlunun karnını ancak toprak doldurur.”(Hadis)
“ Âdemoğlu ihtiyarladıkça, onda iki şey gençleşir: Mala karşı hırs , hayata karşı tûlu’l-emel “(Hadis)
“Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zara , kişinin mal ve şeref hırsıyle dine verdiği zarardan daha fazla değildir .” (Hadis)
“Siz kendinizden aşağı olanlara bakınız, sizden yukarı olanlara bakmayınız . Çünkü böyle yapmak Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini küçümsememeniz için daha uygundur.” (Muhtasar Sahihi Müslim)
“Dünya malına sevgi, Allah ile aradaki perdedir “(Hadis)
“Her ümmetin bir fitnesi vardır .Benim ümmetimin fitnesi maldır”(Tirmizi )
“Büyüklerinden önce söze başlama. Kimseyi kandırma, kanaatkâr ol Dünya malına tamah etme”(Hadis)
Mevlana der ki:
“Hırsı bırak , kendini boş yere harcama !..
Şu toprak altında çırakta bir , usta da!..”
X x x
“Kanaattan hiç kimse ölmedi .
Hırs ve tamahla da hiç kimse baki kalmadı!..”
X x x
“Dünyada garip gibi yaşa . Veya bir yolcu gibi ol . Kendini ölmeden önce kabir ehlinden say” (tirmizi ibni Ömer)
X x x
“Bir mü’minde dört şey, dört ahlâk bulunduğu zaman Cenabı Hak , o dört ahlâkıyle ona cenneti vacip etmiş olur .
- İnsanda doğruluk
- Malda seha cömertlik
- Hazırda ve gaybda olanlara nasihat .”
X x x
“Eli dar olanın , gönlü de dar olur “ (Hz. Ali )
X x x
“Dünya deniz gibidir .
Çok kimse boğulmuştur .
Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olursa kurtulursun“
( Hz. Lokman )
Hülâsa, Peygamberimiz (sas ) buyurdular ki :
“Her hata ve günahın esası olan şu üç şeyden korunun :
1 -Kibirden sakının . Çünkü şeytan, Âdeme kibir yüzünden secde etmeye yanaşmadı.
2 -Hasetten sakının. Çünkü Kabil’i, Habil’i öldürmeye haset sevk etti
3 -Tamah’tan sakının. Çünkü Âdem’ , cennette yasak ağaçtan yemeye hırs ve ihtiras sevk etti.
“Dünyada öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki, onda dünya malı hırsı bulunmasın !..” (SON)
Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR