Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
“Gribe iyi geliyor” diye bilinenler,  gerçekten faydalı mı?
Şarköy’de Meyveciliğe  Büyükşehir Desteği
OBEZİTE İLE BAŞ ETMENİN 7 YOLU

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

KOVANDA SUNİ OĞUL VERDİRMEK USULÜ

KOVANDA SUNİ OĞUL VERDİRMEK USULÜ
25.10.2013 / 09:16


Şu halde akıllı bir arıcı mevcut kovanlarının bir kısmını oğul vermekten meneder ve bir kısmının da arzu ettiği vakitte oğul vermesini temin eder.Suni oğul verdirmek için arılıkta A ve B işaretli iki kuvvetli kovan bulmalı, bunların yanına C markalı ve boş bir halde bulunan üçüncü kovanı koymalı.B kovanının yanına gidilerek kapısından ve üzerinden duman verdikten sonra çerçevelerini birer birer çıkartarak üzerindeki arılarını yine B kovanının kapısı önüne silkmeli ve üzerinde hiçbir arı bulunmamak üzere sürfeli ve gümeçli çerçeveleri C kovanına koymalı ve tamamen B kovanında olduğu üzere çerçevelerin sıra intizamını bozmamalı, çerçeveleri alınan B kovanına kamilen bütün olarak suni gümeç takılmış çerçeveler koymalı, mamafih B kovanında sürfeli ve bir miktar balı havi olan bir çerçeve bırakılması pek iyidir.Yani şimdiki halde C kovanında evvelce B kovanında bulunan tekmil çerçeveleri bir tanesi müstesna olmak üzere diğerleri kamilen arısız bir halde bulunmaktadırlar.Bu suretle hazırlanan C kovanını arılıkta bulunan A kovanının bulunduğu yere koymalı ve A kovanını dahi iki üç metre uzak bir mahalle götürmeli.Bu halde ne yapmış olduk:Tarlada bulunan A kovanının arıları eskiden beri alışmış oldukları noktaya geleceklerinden yeni konulan C kovanına gireceklerdir ve burada buldukları sürfeleri kabul ederek bunlara dikkat ve ihtimam ile bakacaklardır. Halbuki C kovanına yalnız arısız olarak gümeçli boş çerçeveler konduğu ve ana arı bulunmadığı cihetle tarladan avdet ederek C kovanına giren arılar kendi analarını bulmadıkları anda biraz heyecan ve telâş gösterecek iseler de sonradan kovanda buldukları taze yumurtalardan ve bir iki günlük genç sürfelerden kendilerine ana arı yetiştirmeye başlayacaklarından heyecanları teskin olur.İki üç metre uzak yere nakledilen A kovanına gelince bu kovanın bütün gümeçleri ve sürfeleri ile anası mevcut olup yalnız tarlada bulunan arılarının C kovanına girmeleri münasebetiyle arı mevcudunun bir miktarını zayi etmiş olur.Birkaç gün müddetle A kovanının arıları eskiden beri alıştıkları ve C kovanının bulunduğu mahalle girecekleri tabiî ise de birkaç gün zarfında yeni doğan amele arılar vasıtasıyla A kovanı çoğalarak eski faaliyetini almaya başlar. B kovanında bulunan yani gümeçleri alınarak oğul haline getirilen arılar hazır buldukları sunî gümeç levhalarını derhal tamamlayarak ateşli bir surette çalışırlar. (Devam edecek)

Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR