Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Çocuk Oyunları Tiyatro Festivali Perdelerini Açıyor
Başkan Albayrak Çerkezköy'deki Yatırımları İnceledi
Evrenin Müziği Resim Sergisinin açılışı yapıldı

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNU ARTIK TÜKETİCİYİ KORUYACAK MI?- 3

TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNU ARTIK TÜKETİCİYİ KORUYACAK MI?- 3
12.12.2013 / 09:12


YENİ KANUNUN GETİRDİKLERİİki günlük görüşmenin ardından dün Mecliste kabul edilip yasalaşan yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Neler Getiriyor?- Kanun ile tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirler alınmış;- Tüketicilerin hak arama yolları kolaylaştırılmış;- Tüketicinin bilgilendirilmesi konusu ön plana çıkarılmış;- Bürokrasi azaltılmış;- Hakkaniyete uygun bir ceza sistemi oluşturulmuştur.Yeni kanun, mevcut düzenlemelerin birçoğunda değişiklik öngörmenin yanı sıra; mevcut Kanunda yer almayan yeni düzenlemeleri de getirmektedir.Tasarının yasalaşmasıyla birlikte yürürlüğe girecek olan düzenlemeler şunlardır:1. Tüketicilerin bilgilendirilmesi esas alınarak; birçok alanda tüketicilerin sözleşme imzalanmadan önce bilgilendirilmesi zorunlu tutulmuştur.Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin hususların, sözleşmenin eki olarak tüketiciye ayrıca verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.2. Küçük puntolarla ve karmaşık olarak düzenlenen sözleşmelere son verilmiştir.Tüketicinin taraf olduğu sözleşme ve bilgilendirmelerin "en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir" şekilde düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.3. Sözleşmede öngörülen koşulların; keyfi bir şekilde sözleşme süresi içinde, tek taraflı olarak, tüketici aleyhine değiştirilmesi yasaklanmıştır.4. Tüketiciden; haksız olarak talep edilen ücret, masraf ve komisyonların alınmasının önüne geçilmiştir.5. Temerrüt hali de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmasına son verilmiştir.6. Mevcut kanunda 7 gün olan cayma hakkı süreleri 14 güne çıkarılarak tüketicilerin hakları genişletilmiştir.7. Tüketici, sipariş vermediği bir ürünün kendisine gönderilmesi durumunda bundan sorumlu olmayacaktır.8. Ayıplı mal ve hizmette ihbar mükellefiyeti kaldırılarak tüketiciye sağlanan haklar tüketici lehine genişletilmiştir.9. Tüketici kredisi ve konut finansmanı (yani mortgage) sözleşmelerinde, tüketicinin isteği dışında sigorta yaptırılması uygulamasına son verilmiştir.10. Konut kredisi çeken tüketicilerimizin bu kredilerini erken ödemeleri durumunda mevcut düzenlemelere göre ödemek zorunda oldukları %2’lik erken ödeme tazminatının, kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde erken ödenen tutarın %1’ini geçemeyeceği düzenlenerek tüketicilerimize önemli bir katkı sağlanmıştır.11. İnşaat firmalarının inşaat ruhsatı almadan maketten satış olarak da bilinen ön ödemeli konut satışı yapması yasaklanmıştır.Tüketicilerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla bina tamamlama sigortası zorunlu hale getirilmiştir.12. Mağduriyetlerin en çok yaşandığı "kapıdan satışlarda" tüketicilerin hakları genişletilmiştir.Kapıdan satış yapacakların Bakanlıktan izin alması zorunlu hale getirilmiştir.13. Günümüzde 21 milyar Lira ticaret hacmine ulaşmış olan ve pazardaki payını her geçen gün arttıran, internet, telefon, katalog gibi yollarla kurulan mesafeli sözleşmeler ayrıntılı olarak düzenleme altına alınmıştır.14. Finansal hizmetlerin mesafeli satışı, düzenleme altına alınmıştır.Böylece Avrupa Birliği yönergesi, ilk defa iç hukukumuza aktarılmış ve tüketicilerimize yeni haklar getirilmiştir.15 Milyonlarca yerli ve yabancı turisti ilgilendiren devre tatil, devre mülk ve paket turlarla ilgili tüketicilere yeni haklar tanınmıştır.16. Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon gibi tüm aboneliklerde tüketiciler, istediği zaman abonelik sözleşmesini feshetme hakkına sahip olmuştur.Ve Abonelik sözleşmesinin feshinin; sözleşmenin kurulmasından daha ağır şartlara bağlanması yasaklanmıştır.17. Gazete ve dergi gibi süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon kampanyaları daha sıkı kurallara tâbi olmuştur.18. Gerçeği yansıtmayan indirimli satış kampanyaları yasaklanmıştır ve daha sıkı bir şekilde denetlenecektir.19. Tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar artırılacaktır. Bu yönde ders kitaplarına tüketici haklarına ilişkin bölümler konulacaktır.Yayın kuruluşlarına, tüketiciyi bilinçlendirici program yayınlama zorunluluğu getirilmektedir.20. Tüketicilerin ticari reklam yoluyla yanıltılmasını engelleyecek tedbirler etkinleştirilmiştir.21. Saldırgan ve aldatıcı nitelikte olan her türlü haksız ticari uygulama yasaklanmıştır.22. Ticari reklamlar ile haksız ticari uygulamaları denetleyecek olan Reklam Kurulu’nun; etkin, verimli ve hızlı çalışması amacıyla yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.23. Tüketicilerin hak arama yolları açısından önemli görev üstlenen Tüketici Hakem Heyetleri’nin daha etkin bir şekilde çalışması sağlanmaktadır.Böylece tüketicilerin hak arama yolları kolaylaştırılacak ve mahkemelerin iş yükü önemli ölçüde azalmaktadır.24. Tüketici haklarını ihlal edenlere uygulanacak idari para cezaları caydırıcı, orantılı ve belirli olması ilkeleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiştir.25. Halk arasında "saadet zinciri" veya "çok katmanlı satışlar" olarak bilinen; gerçekçi olmayan para veya malvarlığı kazanma ümidi vererek, birçok tüketicinin mağdur olmasına neden olan "Piramit Satış Sistemleri" yasaklanmıştır.SONUÇGümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı sonuç olarak açıklamasında,I.KANUNİ DÜZENLEMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLERII.KANUN TASARISI HAZIRLIK SÜRECİIII.TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERIV.TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE BİLİNÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELERV.TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA YÖNELİK DÜZENLEMELERVI.TÜKETİCİ VI.HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERVII.TÜKETİCİ HAKLARINI İHLAL EDEN FİİLLER İLE İLGİLİ YAPTIRIM DÜZENLEMELERİ’NE İSTİNADEN,"Tüm bu düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte ülkemizdeki 76 milyon tüketici Avrupa Birliği ülkeleri ve dünyanın gelişmiş diğer ülkelerindeki tüketicilerin sahip olduğu haklara, hatta bazı alanlarda daha ileri düzeyde haklara sahip olacaktır.Bu Yasanın hazırlanmasında ve yasalaşmasında emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu yasanın milletimize, tüm tüketicilere hayırlı olmasını dilerim." Dedi.

Etiketler:
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR